Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-02T15:37:32+03:00
   

 

hikaye mi yazcan anlamadımHikâye, "gerçek ya da gerçeğe yakın olayları, durumları yer, zaman ve kişi göstermek suretiyle, okuyucuda heyecan veya hoşlanma duygusu uyandıracak şekilde anlatan yazı türüdür." Ancak bu tanım bütün hikâyeler için geçerli değildir. Bazı hikâyeler bir olaya dayandığı hâlde belirgin bir olaya ve duruma dayanmayan hikâyeler de vardır. Bu tür hikâyeler hayatın sadece bir kesitini, bir ânını gösterirler.

Hikâye ile roman dış görünüş itibariyle birbirine benzer. Fakat hikâ­yede ve romanda olay, kişiler, zaman ve mekânın ele alınış ve işleniş tarzla­rı farklıdır. Yani hikâye, romandan oldukça farklı bir edebî türdür.

 

1 5 1
2012-10-02T15:47:12+03:00

 

Hikâye, "gerçek ya da gerçeğe yakın olayları, durumları yer, zaman ve kişi göstermek suretiyle, okuyucuda heyecan veya hoşlanma duygusu uyandıracak şekilde anlatan yazı türüdür." Ancak bu tanım bütün hikâyeler için geçerli değildir. Bazı hikâyeler bir olaya dayandığı hâlde belirgin bir olaya ve duruma dayanmayan hikâyeler de vardır. Bu tür hikâyeler hayatın sadece bir kesitini, bir ânını gösterirler.

Hikâye ile roman dış görünüş itibariyle birbirine benzer. Fakat hikâ­yede ve romanda olay, kişiler, zaman ve mekânın ele alınış ve işleniş tarzla­rı farklıdır. Yani hikâye, romandan oldukça farklı bir edebî türdür.

0