Cevaplar

2012-12-18T22:02:24+02:00

an

Can fiillerin sonuna ‘-ebilmek’ eki katan bir kelimedir.

ı. Can – Skills and ability (beceri ve yetenek)

1.1 Yapmasını bildiğimiz, veya yapmaya gücümüzün yettiği eylemleri can‘ ile birlikte ifade
ederiz.

i can solve this problem.

Bu problemi çözebilirim(Çözmesini biliyorum)

i can lift the table.

Masayı kaldırabilirim(Gücüm yeter)

i can speak French.

Fransızca konuşabilirim(Konuşmasını biliyorum)

Fenerbahçe can beat Vi Ila Real.

Fenerbahçe Villa Real i yenebilir(Gücü yeter)

i can swim.

Yüzebilirim(Yüzmesini biliyorum)

i can catch the l O: 15 train.

i Oi5 trenini yakalayabilirim. (Yetişirim)

She can do it herself. (Yeterli gücü veya becerisi var.)
Onu kendisi yapabilir.

1.2 “can ‘t” veya “cannot”, “can”in olumsuz halidir.

Bir işi yapmasını bilmiyor veya o işi yapmaya gücümüz yetmiyorsa bunu can’t ile ifade ederiz.

i can’t lift this table.

Bu masayı kaldıramam(Buna gücüm yetmez)

i can’t speak Spanish.

Fransızca konuşamam(Bilmiyorum)

We’re Iate. We can’t catch the train.
Geç kaldıkTreni yakalayamayız.

She can ‘t he Ip you.

0sana yardımcı olamaz.

They can’t be here by 8:00.
Sekizden önce burada olamazlar.

He can’t repair your car.

0senin arabam tamir edemez.

i can ‘t carry this load.
Bu yükü tıyamam.

3 ı. Can 2. CAN: Permission -İzin 2.1 Canı ………… ? Bu soru kalıbı ile karşınuzdaki birinden bir şeyi yapabilmek için izin isteriz.

 

O işi yapıp, yapamayacağırnızı sorarız. Bu tür sorularda ‘can’ yerine ‘may’ de kullanabiliriz.

May i park my car here?

 

Arabamı buraya park edebilir miyim?

Exeuse me, can i smoke here?

 

Özür dilerimburada sigara içebilir miyim?

May i see you again?

 

Sizi tekrar görebilir miyim?

Can i help you?

 

Size yardımcı olabilir miyim?

Can i use your telephone?
Telejonunuzu kullanabilir miyim? Can i go out tonight?

 

Bu gece dışarı çıkabilir miyim?

1 5 1