Cevaplar

2012-12-19T10:32:31+02:00

Aslında çok uluslu bir devlet olduğundan dolayı çok farklı kültürleri barındıran Osmanlı Devleti, 19. yy.ın sonlarında Fransız İhtilali ile birlikte oluşan milliyetçilik düşüncesi ve emperyalist devletlerin de kışkırtması sonucu isyan ederek bağımsızlık savaşı içine girmiştir. Balkanlardaki çatışmalar sonucu ortaya atılan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınlarında yeni arayışlara neden olur. 20. yy.ın başlarında kurtuluşu meşrutiyette arıyan Osmanlı aydınlarının sayısı artar ve 2. Abdulhamit'e meşrutiyeti yeniden ilan ettirirler.

 

 
0