Cevaplar

2015-07-13T21:41:16+03:00
Bir dik üçgende 90 derecelik açının karşısında bulunan kenaraHipotenüs denir.» Dik üçgenlerde her zaman en uzun kenar hipotenüstür.» Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğunun karesi, dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına eşittir. Bu bağıntıya Pisagor Bağıntısı denir.NOT: Pisagor Bağıntısını kullanabilmemiz için üçgenin dik üçgen olması gereklidir. Dik üçgenlerde herhangi 2 kenar uzunluğu verilirse pisagor bağıntısı yardımıyla 3.kenarın uzunluğunu bulabiliriz.ÖRNEK: Yandaki örnekte x’i bulalım.ÇÖZÜM: x, 90 derecenin karşısında olduğu için hipotenüstür.» Pisagor bağıntısını kurarsak; x² = 4² + 6²                                                       x² = 16 + 36                                                      x² = 52                                                     √x² = √52                                                       x = 2√13 cm olur.ÖRNEK: Aşağıdaki örnekte x’i bulalım.ÇÖZÜM: Bu örnekte hipotenüs uzunluğu verilmiştir, 6 cm lik uzunluk hipotenüstür.» Pisagor bağıntısını kurarsak; 6² = x² + 4²                                                      36 = x² + 16                                                       x² = 36-16                                                       x² = 20                                                     √x² = √20                                                        x = √4.5                                                        x = 2√5 cmÖRNEK: Yandaki örnekte verilmeyen x uzunluğunu bulalım.ÇÖZÜM: Bu tarz sorularda çizim yapmak gerekmektedir. Çizim yaparak x uzunluğu kenarlarından herhangi biri olan bir dik üçgen elde etmeliyiz.» Çizim yaptığımızda aşağıdaki gibi hipotenüs uzunluğu x, dik kenarları 5 ve 12 olan bir dik üçgen elde ederiz.» Bu dik üçgende pisagor bağıntısını kurduğumuzda; x² = 5² + 12²                                                                                                         x² = 25 + 144                                                                                                                                               x² = 169                                                                                                                                                        x = 13 cm bulunur.

0