Mutasyonla ilgili olarak ,

I.Üreme hücrelerindeki mutasyonlar sonraki nesillere aktarılabilir.

II.Canlılara yeni kalıtsal özellikler kazandırabilir.

III.Vücut hücrelerindeki mutasyonlar yavru bireylere aktarılmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur? A) II ve III B) I ve III C) I ve II D) I,II ve III

1

Cevaplar

2012-12-19T14:54:14+02:00

cevap kesinlikle a şıkkı

0