Cevaplar

2012-12-19T14:23:27+02:00

Ayrıca ultraviyole ve kısa dalga boylu ışınların bitkilere zarar verdiği belirlenmiştir.

Su: Bitkilerin normal büyüme ve gelişmeleri için belirli miktarda suya ihtiyaçları vardır. Bitkilerde su; tur­gor basıncıyla desteklik sağlama, hücreler arası mad­de taşınmasına yardımcı olma, sıcaklığı düzenleme ve fotosentez için gereklidir.

Toprak: Toprağın yapısı, içerdiği maddeler, pH’sı gibi faktörler öncelikle kökün uzamasına etki eder. Bundan dolayı da bitkinin büyüme ve gelişmesinde et­kilidir. Ayrıca bitkinin büyüyebilmesi için toprağın ha­valanmış olması gerekir.

Atmosferdeki gazlar: Oksijen, karbon dioksit, kükürt dioksit, azot ve su buharı gibi gazlar atmosfer­de belirli oranlarda bulunur. Bitkinin yaşadığı ortamda bu oranın artması ya da azalması, bitkinin büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkiler.

Atmosferde kirletici olarak bulunan kükürt dioksit, hid­rojen sülfür gibi gazların miktarının artması, bitkilerin yapraklarının sararmasına, çürümesine ve kurumasına neden olabilir.

Yer çekimi: Yer çekimi bitkilerin gelişmesinde rol oynayan oksin ve giberellin gibi hormonların, bitkideki dağılımını etkiler ve bitkinin büyümesinde hızlandırıcı etkiye sahiptir. Yer çekiminin etkisiyle bitkinin kökü toprak içine doğru, gövdesi ise aksi yönde büyür.

b. Bitkisel Hormonlar:

Bitkilerde büyüme ve gelişme sırasında, hücreler arasın­daki iletişim bitki hormonlarıyla sağlanır. Bitki hormonla­rı üretildikleri yerden bitkinin diğer kısımlarına taşınır.

Bitki hormonları, aktif büyüme gösteren kök ve gövde uçlarında, meyvelerde ve genç yapraklarda yer alan hücreler tarafından üretilir. Hormonların bir kısmı üre­tildiği dokuda etkili olurken, bir kısmı üretildikleri yer­den bitkinin diğer kısımlarına taşınır. Böylece etkisini bitkinin farklı bölümlerinde gösterir.

0
2012-12-19T15:01:13+02:00

Bitkilerin büyme ve gelşme olyları, ortamn çeştli faktörleri ve her bitkinin kendne özgü olan iç özelliklernebağldr.Çeştli dış faktörler büyme ve gelşme üzerne farklı etkler göstrirler.Bunlar ;Işık, sıcklık, su ve nem gibidir.

0