Cevaplar

2012-12-19T16:14:09+02:00

Yassı Çemen Savaşı’ndan sonra Selçuklulardan çekinen Moğollar,devletin iç isyanlarda bile zorlanmasından cesaretlenerek Erzurum’u yağmaladılar.

 

Selçukluların gücünü sınayan Moğollar istedikleri sonucu alınca Anadolu’ya Baycu komutasında bir ordu gönderdiler.

 

 

Savaş:

 

Moğollar ile Sivas ile Erzincan (bilgi yelpazesi.net) arasında Kösedağ da yapılan savaşta,sayı üstünlüğüne rağmen iyi yönetilemeyen Selçuklu ordusu yenildi.

 

 

Sonuçları ve Önemi:

 

1- Anadolu Moğol istilası altına girmiş,yakılıp yıkılmıştır.

 

2- A.S.D. Moğollara bağlandı ve ağır vergilerle ezilmiştir.

 

3- A.S.Sultanları Moğolların kuklası durumuna düşmüş,sık sık taht değişikliğine neden olmuştur.

 

4- Anadolu Türk birliği bozulmuş,çeşitli beylikler kurulmuştur.

 

5- Ticaret yollarının önemini kaybetmesi ve ürünlerin toplanamaması nedeniyle Anadolu’da kıtlık yaşandı.

 

6- Moğollar yarım yüzyıl Anadolu’yu sömürdüler.

 

7- Selçuklulara bağlı olan Ermeniler ve Trabzon Rum İmparatorluğu ayrılarak Moğollara bağlandılar.

 

8- Selçuklu Devleti parçalanma ve yıkılma sürecine girdi.

 

9- Olumlu gelişmesi ise Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin Anadolu’ya gelerek Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmalarıdır.

1 1 1
2012-12-19T16:14:39+02:00

internetten arayabilirsin burada düzgün bir cevap alabayabilirsin

0