Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-19T16:16:16+02:00

Aşağıdakilerden Hangisi kalıtsal bir hastalıktır? 
A)Hemofili B) Aıds C)Menenjit D)Tifo 

1. Canlılarda çeşitli kalıtsal Özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan yapıya ne ad verilir?A) Kromozom B) Mutasyon
C) Gen D) Genotip

2. l. Dil yuvarlama

II. Altı parmaklılık 7. III. Yarık dudak

IV. Kulak memesinin yapışık yada ayrık olması

Yukarıda kilerden hangileri kalıtsal özelliklere Örnek verilebilir?

A) l-II B) II-IV
C) II-III-IV D) l-II-III-IV

3. Genetik biliminin temelini ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mendel B) Lamarck
C) Kettlewell D) Darvvin4. l. Kolay yetişir olması

II. Değişik karakterler taşıması

III. Bir mevsimde bir kaç döl alınabilmesi

Mendel'In çalışmalarında bezelye bitkisini seç*mesinin sebebi yukarıda kilerden hangileridir?

A) Yalnız l B) Yalnız III C) l - III D) l - II - III5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yafijıştjr?

A) Dominant karakter bütün döllerde etkisini gös*terir.

B) İki gen aynı ise homozigottur,

C) Fenotip canlının genlerinin toplamıdır.

D) Resesif karakter yalnız arı döide etkisini göste-
0
2012-12-19T16:16:23+02:00

Bazı Kalıtsal Hatalıklar 

*HEMOFİLİ
*ALBİNİZİM
*HABSBURG DUDAĞI
*RENK KÖRLÜĞÜ
*TAT ALMA, TAT ALAMAMA
*SAÇ DÖKÜLMESİ

Soru 1 
Aşağıdakilerden Hangisi kalıtsal bir hastalıktır? 
A)Hemofili B) Aıds C)Menenjit D)Tifo 0