Cevaplar

2012-12-19T17:10:32+02:00

TOPLAMA=

1. +4a-5ab-3a-4b+2ab
=(+4-3)a+(-5+2)ab-4b
= +1a-3ab-4b

2. 2x-4+3x+3
=(-4)+3+2x+3x
=(-1)+5x

3.1x+2x
=3x

4.-1x+9x+6a
=(-1x+9x)+6a
=8x+6a

5.2x+1a+1x
=2x+1x+1a
=3x+10

6.18x+2x
=20x

7.5x-4-7x

=-7x+5x-4

=-2x-4

8.12+6x+9+x
=12+9+6x+1x
=21+7x

9.2x+3x
=5x

10.-6x+1+-x-4
=-6x-x+1-4
=-7x+-

ÇIKARMA=

 

1.2x-1a-1x

=2x-1x-1a

=3x-a

 

2. 3x-11-x

=3x-x-11

=2x-11

 

3.2a-1a

=1a

 

4.2x-3-5-12x

=2x-12x-3-5

=-10x-8

 

5.14x-4x+6x=

=20x-4x

=16x

 

6.19x-10x+10a

=9x-10a

 

7.100x-12-15x

100x-15x-12

75x-12

 

8.1e-11e-15x-10x

=12e-5x

 

9.20s-1s

=19s

 

10.15a-a-2a-12a

=0a

ÇARPMA=

 

1 x.x = x2

2 8x.(3x+1)= 24x2+8x

3 9x.(3x+2)= 27x2+18x

4 2x.4x = 8x2

5 6x.(x-2) = 6x2-12x

6 6x.24=144x

7 32x.2=64x

8 85x.96=8160x

9 x.(x-1)= x2-1x

10 3x.5x= 15x2

 

KARIŞIK=

1) Veli'nin yaşının 3 katının 5 fazlası Ayşe'nin yaşına eşittir Ayşe 17 yaşında olduğuna göre Veli kaç yaşındadır?
Çözüm:
Veli=x
3x+5=17
3x=17-5
3x=12
3x/3=12/3
x=4

2) (-3x+5) ile (x-7) cebirsel ifadelerinin toplamını bulalım
Çözüm:
(-3x+5) + (x-7) = -3x+5+x-7
= (-3x+x)+(5-7)
= (-3+1)x + (-2)
= -2x -2
= -2x-2

3) 6a - 7b + 9 - 2a cebirsel ifadesi veriliyorBu ifadede;
a) Kaç tane terim vardır?
b) Sabit terim hangisidir?
c) 2 ve 4 terimlerin katsayılarını ve bilinmeyenlerini yazınız
d) Benzer terimler varsa hangileridir?
Çözüm:
a) 4 tane terim vardır
b) Sabit terim 9'dur
c) 2 ve 4 terimlerin katsayıları -7, -2
2 ve 4 terimlerin bilinmeyenleri b, a
d) 6a ile -2a benzer terimlerdir

4) -(x-9)+2(4-3x)+8x cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım
Çözüm:
-(x-9)+2(4-3x)+8x = -x+9+2(4-3x)+8x
= -x+9+8-6x+8x
= -x-6x+8x+9+8
= -7x+8x+17
= +x+17
= x+17

5) -(-x-5)+(-3x+3)-(5-2x)-3(-5x-1) cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım
Çözüm:
Önce parantezin önündeki işaret ve sayıları parantezin içindeki her sayıyla ayrı ayrı dağıtarak çarpalımİşaretlere dikkat !!!

= +x+5-3x+3-5+2x+15x+3
= +x-3x+2x+15x+5+3-5+3
= +15x+6
= 15x+6

6) Bir kenarının uzunluğu x2 olan karenin alanını ve çevresini bulalım
Çözüm:
Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız

A=x2x2
A=x4

Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız

Ç=x2+x2+x2+x2
Ç=4x2

7) Bir kenarının uzunluğu 3x olan karenin alanını ve çevresini bulalım
Çözüm:
Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız

A=3x3x
A=9x2

Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız

Ç=3x+3x+3x+3x
Ç=12x

Bir kenarının uzunluğu x+5 olan karenin alanını ve çevresini bulalım
Çözüm:
Karenin alanı demek bir kenarını kendisiyle çarparız

A=(x+5)(x+5)
A=x2+10x+25

Karenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız

Ç==(x+5)+(x+5)+(x+5)+(x+5)
Ç=4x+20

9) Kısa kenarı x, uzun kenarı x2 olan dikdörtgenin alanını ve çevresini bulalım
Çözüm:
Dikdörtgenin alanı demek kısa kenarı ile uzun kenarını çarparız
A=xx2
A=x3

Dikdörtgenin çevresi demek bütün kenarlarını toplarız

Ç==x+x2+x+x2
Ç=2x2+2x

10) Kısa kenarı 3, uzun kenarı 2x2 olan dikdörtgenin alanını ve çevresini bulalım
Çözüm:
Dikdörtgenin alanı demek kısa kenarı ile uzun kenarını çarparız
A=32x2
A=6x2


Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/51536-cebirsel-ifade-ile-ilgili-50-tane-soru.html#ixzz2FVifljV2

0