Cevaplar

2012-12-19T16:53:10+02:00

cüzlerde geçer bak ezberle

0
2012-12-19T16:53:12+02:00
NoİsimArapçasıAçıklama1 Allah الله El-İlah, Allah 2 Rahmân الرحمن Rahman, rahmet sâhibi 3 Rahîm الرحيم Acıyan, merhamet eden 4 Adil العدل Adil olan 5 Afüv العفو Affedici 6 Âhir الآخر Son 7 Alîm العليم Bilen 8 Aliyy العلي Üstün 9 Azîm العظيم Büyük 10 Azîz العزيز Aziz, izzetli. 11 Bâis الباعث 'Seçip ortaya çıkaran'. 12 Bâkî الباقي Sonsuz 13 Bâri البارئ Yaratan 14 Basîr البصير Gören. 15 Bâsit الباسط Ferahlatan, yayan 16 Bâtın الباطن Görünmeyen 17 Bedî البديع Örneksiz yaratan. 18 Berr البَرّ İyilik yapan. 19 Câmi الجامع Toparlayan. 20 Cebbâr الجبّار Güç kullanan. 21 Celîl الجليل Hiddetli. 22 Dâr الضار Zarar veren 23 Evvel الأوّل İlk olan 24 Fettâh الفتّاح Açan, genişlik verici 25 Gaffâr الغفّار Bağışlayıcı. 26 Gafûr الغفور Affeden. 27 Ganî الغني Zengin 28 Habîr الخبير Haberdar 29 Hâdî الهادي Hidayet verici. 30 Hâfıd الخافض Perişan eden. 31 Hafîz الحفيظ Koruyucu 32 Hakem الحكم Hakem 33 Hakîm الحكيم Hikmetli 34 Hakk الحقّ Gerçek, hakîkat. 35 Hâlik الخالق Yaratıcı. 36 Halîm الحليم Yumuşak muamele eden. 37 Hamîd الحميد Övülen 38 Hasîb الحسيب Hesap gören 39 Hayy الحيّ Diri 40 Kābid القابض Alan (Can alan), sıkan. 41 Kādir القادر Kudretli 42 Kahhâr القهّار Kahreden. 43 Kaviyy القويّ Kuvvetli 44 Kayyûm القيّوم Ayakta tutan. 45 Kebîr الكبير Büyük. 46 Kerîm الكريم Cömert. 47 Kuddüs القدّوس Tertemiz. 48 Latîf اللطيف İnce, letafetli 49 Mâcid الماجد Şânlı. 50 Mâlik-ül Mülk مالك الملك Mülkün sâhibi. 51 Mâni المانع Engel olan. 52 Mecîd المجيد Şerefli. 53 Melik الملك Hükümdar. 54 Metîn المتين Sağlam. 55 Mu'ahhir المؤخّر Geride bırakan, erteleyen 56 Mucîb المجيب İcâbet eden. 57 Muğnî المغني Zenginleştiren 58 Muhsî المحسي Sayan 59 Muhyî المحيي Dirilten. 60 Muîd المعيد Döndüren 61 Muiz المعز İzzet veren 62 Mukaddim المقدّم Öne geçiren. 63 Mukît المقيت Besleyen. 64 Muksit المقسط Dürüst veya tasarruflu 65 Muktedir المقتدر İktidar sahibi. 66 Musavvir المصور Tasarımlayan, şekillendiren. 67 Mübdî' المبدىء Varlık veren 68 Müheymin المهيْمن Belirleyici. 69 Mü'min المؤمن Güvenen 70 Mümît المميت Can alan. 71 Müntakim المنتقم İntikam alan 72 Müteâli المتعالِ Yüce 73 Mütekebbir المتكبّر Büyüklenen 74 Müzil المذل Zillet veren. 75 Nâfi النافع Faydalandıran. 76 Nûr النور Nur, Işık 77 Râfi الرافع Yücelten. 78 Rakîb الرقيب Kontrol ve gözetim altında bulunduran. 79 Ra'ûf الرؤوف Esirgeyen. 80 Reşîd الرشيد Doğru yola eriştiren. 81 Rezzâk الرزّاق Rızıklandıran. 82 Sabûr الصبور Sabırlı olan. 83 Samed الصمد Samed 84 Şehîd الشهيد Şâhit. 85 Şekûr الشكور Teşekkür eden 86 Selām السلام Esenlik kaynağı. 87 Semî السميع İşiten. 88 Tevvâb التوّاب Tövbelere kucak açan. 89 Vâcid الواجد İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan 90 Vâhid الواحد Bir 91 Vâlî الوالي Yöneten. 92 Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi 93 Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan 94 Vedûd الودود Sevilen. 95 Vehhâb الوهّاب Karşılıksız bolca veren. 96 Vekîl الوكيل Vekil kılınan 97 Velî الولي Veli, dost 98 Zâhir الظاهر Aşikâr olan 99 Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şanlı ve İkrâmlı
0