Cevaplar

2012-12-19T17:58:05+02:00


Bu yıl 90. yıldönümünü idrak ettiğimiz II. İnönü Zaferi, Millî Mücadele’nin dönüm noktasını teşkil eden hadiselerin başında geliyor. 11 Ocak 1921 tarihinde Anadolu içlerine ilerlemesi durdurulan Yunan ordusu, mart ayının son haftasında tekrar taarruza geçmiş ancak bu saldırı da Türk ordusu tarafından geri püskürtülerek düşman kuvvetleri 1 Nisan 1921 tarihinde İnönü’de ağır bir yenilgiye uğratılmıştı. Çok ağır şartlar içeren Sevr’in gündemden düşmesi anlamına gelen bu zafer Anadolu’da ve İstanbul’da büyük sevinçle karşılanmış, halkın zafere olan inancını pekiştirmişti. Mondros’tan sonra İstanbul’un ve Batı Anadolu’nun işgaliyle büyük acılar yaşamış olan insanımız bu zaferle âdeta kendisini bulmuştu. Bu inancın ve sevincin tesiriyledir ki özellikle işgal altındaki İstanbul’da sevinç gösterileri yapılmış, camilerde mevlidler okunmuş ve Anadolu’ya gönderilmek üzere yardım kampanyaları düzenlenmişti. Bugün tam manasıyla üzerinde durulmasa da İstiklâl yolunda Ankara ile İstanbul’un birleşmesi manasına gelen bu zaferin Millî Mücadele için anlamı büyüktü. 

Yunan ordusunun İnönü’de ikinci defa yenilgiye uğratılması devrin basın yayın organlarında yoğun bir şekilde ele alındı. Yunanlıların yenilgisi özellikle mizah gazetelerinde alay konusu olurken, düşman, bir anlamda propaganda malzemesi yapıldı. Öyle ki çizilen karikatürlerde, yazılan yazı ve şiirlerde ortaya konulan Yunan imajıyla, cephe gerisinde âdeta kalemin gücüne dayanan bir savaş söz konusuydu. İstanbul’da çıkan ve bu konuya sayfalarında yer veren en önemli mizah gazetesi ise adını seyirlik sanat dallarımızdan birisinden alanKaragöz’dü.

0