elementler hakkında neler biliyoruz?

elementlerin birbirinden farklı olmasını nasıl açıklarız?

element atom ve atom parçacıklar arasında nasıl bir ilişki vardır?

(8.sınıf ders kitabı sayfa 79daki sorular.) saçmalayan şikayet edilir.

(mesaj da atabilirsiniz her şey puan deil.)

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-19T18:40:34+02:00

 Element Kimyasal metodlarla daha basit maddelere ayrışması mümkün olmayan basit 


madde. Örneğin 


su bir element değildir. Fakat suyun elektrolizinden elde edilen


hidrojen ve 


oksijen birer elementtir. Saf 


şeker bir element değildir. Çünkü şekerden


 

1 5 1
2012-12-19T18:43:19+02:00

Atom (Yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir.) bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elemetin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır

Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.

1 1 1