Cevaplar

2012-12-19T18:55:26+02:00
ELEKTRİK YÜKÜ
Atomların içinde üç tür parçacık bulunur. Proton elektron ve nötron. Bunlardan sadece proton ve elektron birbirine büyük bir kuvvet uygular. Bu kuvvet kütleçekim kuvveti değildir çünkü kütle çekimden çok büyüktür. Fakat nötron protonlarla elektronlar arasındaki bu etkileşime katılmaz. Yani nötron ne protonu iter veya çeker ne de elektronu. Bu olayı aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

Atomun yapısını oluşturan parçacıklardan protonlar birbirini iter. Elektronlar da birbirini iter. Ama bir protonla bir elektron birbirini çeker. Nötronlar ise birbirine veya diğer parçacıklara herhangi bir kuvvet uygulamaz. Bu yüzden proton ve elektronlara yüklü parçacıklar nötrona ise tüksüz parçacık denir.

Bu sebepten proton ve elektrona yüklü parçacık nötrona ise yüksüz parçacık denir. Hatta protona artı yüklü elektrona eksi yüklü parçacık denilmiştir. Elektrik yükü dendiği zaman bu yüklü parçacıklar anlaşılmalıdır.


Yüklü bir cisim içindeki atomların toplam proton sayıları elektron sayılarına eşit değildir. Eğer cisimde proton fazlalığı varsa cisim (+) yüklü elektron fazlalığı varsa (-) yüklüdür. cisimdeki proton ve elektron sayıları eşitse cisim yüksüzdür (nötrdür).

Bir cisimdeki yük miktarını belirlemek için cismin kaç tane fazlalık proton veya elektrona sahip olduğu söylenebilir. Fakat bu sayılar çok büyük sayılar olacağından yük miktarını ölçmek için şöyle bir yöntem geliştirilmiştir.1 2 1
2012-12-19T18:59:30+02:00

Doğadaki temel elektrik yükü, yani mümkün olan en küçük elektrik yük bir elektron üzerindeki yük olarak tarif edilmiştir.(-1.60217653 x 10-19 C) Gerçi günümüzde kuark adı verilen parçacıkların 1/3 e (elektron yükü) veya 2/3 gibi daha da düşük bir elektrik yüküne sahip olduğu saptanmıştır. Ama kuarklar hep üçlü gruplar oluşturduğu için, en küçük temel yük görüşü değişmemiştir. Bununla birlikte, en küçük elektrik yük mühendislik ve fizikte karşılaşılan problemlerin çözümü için çok küçük ve elverişsiz bir birim olduğundan, MKS ölçü sisteminde coulomb birimi kullanılmağa devam edilmektedir. Elektronların elektriksel yükü negatiftir. Aynı mutlak değere sahip protonun elektrik yükü ise pozitiftir. Normal koşullarda yük taşıyıcı elektrondur. Bir cismin elektrik yükü açısından pozitif olması o cismin elektronlarından bir bölümünü kaybettiği, negatif oluşu ise o cismin dışardan başka elektronlar kazandığı şeklinde yorumlanır. Bir coulomb 6.241 512•1018 elektronun elektrik yüküne denk olduğu için, coulomb cinsinden elektron elektrik yükü;

1 1 1