Cevaplar

2012-12-19T18:59:53+02:00

TEZ ÖNERİSİ
Önerilen Tezin Adı
İlahiyatçılık ve Din Görevliliği Meslek Ahlakı
Problem
Tez çalışmasının ele alacağı problem, sadece ülkemiz ve günümüz dikkate alındığında bile
sayıları binleri bulan ilahiyatçılar (teknik tanımları ileriye bırakılarak şimdilik genel olarak
belirtmek gerekirse, İlahiyat Fakülteleri ve benzeri fakülteleri bitirmiş olup, Üniversitelerde
öğretim üyesi veya Milli Eğitimde Meslek Dersleri yahut Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
derslerine giren öğretmenler) ve on binleri bulan yahut yüz bini geçen din görevlilerinin
(genel olarak, D.İ.B. bünyesinde hizmet veren müftü, imam, müezzin, Kur’an kursu öğreticisi,
vb. din hizmetlerini yerine getirenlerin) mesleklerini icra ederken uymaları gereken ahlak ilke
ve kurallarının neler olduğunu tespit etmeye çalışmaktır.
Ülkemizde son yıllarda meslek ahlakı veya meslek etiği konusunda çok yoğun çalışmalar
yapılmakta, genel meslek etiği çalışmalarının yanında hemen hemen her meslek grubunun
kendi mesleklerine özgü meslek ahlakları ile ilgili bir kitap arandığında en az bir tane
bulunabilmektedir. Son zamanlarda yayımlanan özel meslek ahlakı kitaplarına sadece birkaç
örnek olarak şunlar verilebilir:
-Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Mustafa Kuban
- Veteriner Hekimliği Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri, ed. A. Özer
-Mimarlık ve Mühendislikte Etik, Sempozyum Bildirileri
-Muhasebe Meslek Ahlakı, Hüseyin Ali Kutlu
-Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakı, Fahri Yıldız
-Halkla İlişkilerde Meslek Ahlakı, Herbert M. Lloyd
-Basın Meslek Ahlakı ve Yasalar, Mahmut İhsan Özgen
-Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiği, Atilla Girgin
- Televizyon Haberciliğinde Etik, Bülent Çaptı
- İletişim ve Etik, Rıdvan Bülbül
-Muallim Meslek Ahlakı, Kazım Nami Duru
- Etik ve Kütüphanecilik, Murat Yılmaz
- Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk, Mustafa Alper Gümüş

0