Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-19T19:04:28+02:00

1.
K
3
L M N
4 5 6
Yukarıdaki sayı doğrusunda,
4
21
sayısına
karşılık gelen nokta aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) K B) L C) M D) N
2. Selen, birinci eve benzer olacak şekilde
ikinci evi çiziyor. İkinci evin kapısını çizdi-
ğinde, hangi nokta kapının içerisinde yer
alır?
K
L
N
M
Birinci ev İkinci ev
A) K B) L C) M D) N
3. 16 üyesi bulunan Sağlıklı Yaşam Derneğine
haftada 2 üye, 4 üyesi bulunan Kitap Sevenler Derneğine ise haftada 6 üye kaydedilmektedir. Bu iki derneğin üye sayıları kaç
hafta sonra eşit olur?
A) 2 B) 3 C) 6 D) 8
4. Bir bisiklet, dört farklı mağazada, aynı
fiyattan satılırken indirim yapılıyor. Sonra,
indirimli fiyatlar üzerinden bir indirim daha
yapılıyor. Yapılan bu indirimler sonucunda
bisiklet, hangi mağazada en ucuz olur?
A)
% 50
% 10
B)
% 40
% 20
C)
% 30
% 30
D)
% 10
% 40
5. _ _ - + 7 5 i i + -3 işlemi yapılırken, aşağıdakilerden hangisinde hata yapılmamıştır?
A)
(-7)+5+(-3) = (-7)+(-2) = -9
B)
(-7)+5+(-3) = (-12)+(-3) = -9
C)
(-7)+5+(-3) = (-7)+(-2) = -5
D)
(-7)+5+(-3) = (-2)+(-3) = -59
7. SINIF MATEMATİK B
6.
Yukarıdaki binanın ön cephesinin görünü-
münün bir doğruya göre simetrik olması
için en az kaç pencerenin daha perdesi kapatılmalıdır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
7.
Yukarıda farklı yönlerden görünümleri verilen yapı, aşağıdakilerden hangisidir?
Üst
Ön Sağ
Üst
Ön
Sağ
Üst
Ön
Sağ
Üst
Ön Sağ
A) B)
C) D)
8. İki eş dikdörtgensel bölge, aşağıdakilerden
hangisindeki gibi birleştirilirse oluşan şeklin çevresinin uzunluğu en az olur?
A) B)
C) D)
9. Aşağıdaki doğrusal denklemlerden hangisi, yandaki tabloda verilen
x ve y değerleri arasındaki ilişkiyi açıklar?
x
3
4
5
6
y
10
12
14
16
A) y x = + 2 4 B) y x = + 3 1
C) y x = + 7 D) y x = - 3 2
10.
BATI KARADENİZ
BÖLÜMÜ
ORTA
KARADENİZ
BÖLÜMÜ
DOĞU KARADENİZ
BÖLÜMÜ
Yukarıdaki haritada, Karadeniz Bölgesi’nin
doğu, orta ve batı bölümleri gösterilmiştir.
Bölümlerden biri mavi, biri turuncu, biri
yeşil olmak üzere harita kaç farklı şekilde
boyanabilir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 610
7. SINIF MATEMATİK B
11.
Bir fabrikada üretilen bir makinenin farklı modellerine ait veriler yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisindeki özellikler doğru orantılıdır?
A) boy ve maliyet
B) boy ve dayanıklılık
C) maliyet ve dayanıklılık
D) dayanıklılık ve kütle
12.
k
k+2
Şekildeki yapboz, kenar uzunlukları
k santimetre ve k^ h + 2 santimetre olan eş
dikdörtgensel parçalardan oluşmuştur. Bu
yapbozun çevresinin uzunluğunun kaç santimetre olduğunu veren cebirsel ifade aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 18k + 18 B) 12k + 12
C) 9 9 k + D) 6 6 k +
13. Şekildeki karenin kö-
şeleri çember üzerindedir. Karenin bir kö-
şegeninin uzunluğu
8 cm olduğuna göre,
AKB yayının uzunluğu
kaç santimetredir?
(π yerine 3 alınız.)
A
K
B
D C
A) 6 B) 10 C) 18 D) 24
14.
2009 yılında çıkan orman yangınlarının
çıkış nedenleri ve yüzdeleri yukarıdaki
tabloda verilmiştir. Bu verilere uygun daire
grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)

C) D)11
7. SINIF MATEMATİK B
15. Bir oyuncak fabrikası, teneke levhalardan
silindir şeklinde kapalı kutular üretmektedir.
Yarıçapının uzunluğu 6 cm ve yüksekliği
10 cm olan bir kutu için en az kaç santimetrekare levha kullanılır? (π yerine 3 alınız.)
A) 360 B) 432 C) 576 D) 600
16.
Kapı
Sıralar
Masa
Pencereler
Şekilde planı verilen sınıfta, öğrencilerin
oturacakları sıralar kura ile belirlenecektir. Bunun için sıralar numaralandırılacak ve
bu numaralar kâğıtlara yazılarak bir torbaya atılacaktır. Torbadan rastgele çekilecek
ilk numaranın en arkadaki veya pencere kenarındaki bir sıranın numarası olma olasılı-
ğı nedir?
A)
10
7
B)
5
2
C)
4
1
D)
5
1
17. Planı verilen düzgün altıgen şeklindeki bir parkta bulunan
oyun alanı, eşkenar
dörtgen şeklindedir.
Planda ? ile belirtilen
açı kaç derecedir?
OYUN
ALANI
?
PARK
A) 30 B) 45 C) 60 D) 75
18.
?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamalarında yapılan kurdeleli
gösteride, öğrenciler şekildeki gibi çember
üzerinde eşit uzaklıklarda dizilmiştir. Üç öğ-
rencinin, kurdeleler yardımıyla oluşturduğu
açının ölçüsü kaç derecedir?
A) 40 B) 45 C) 60 D) 90

1 5 1
2012-12-19T20:10:46+02:00

http://www.butunsinavlar.com/sbs-sorulari.asp      

bunda hepsi var bende bundan bakıyorum linke bak

0