Cevaplar

2012-12-19T19:08:20+02:00

seyahat hakkı

din ve vijdan özgürlüğü

eğitim hakkı

yaşama hakkı

sağlık hakkı

seçme ve seçilme hakkı

 

 

0
2012-12-19T19:34:13+02:00

seyahat hakkı

din ve vijdan özgürlüğü

eğitim hakkı

yaşama hakkı

sağlık hakkı

seçme ve seçilme hakkı        

Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlükleridir. Bireysel haklar, devlet karşısında anayasalar ile korunur. Diğer bireyler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi de yine hukuki süreç dahilinde gerçekleştirilir. Bu iki durumdan da açıkça anlaşılacağı üzere, bireysel hakların, hukukun üstünlüğü ilkesi cari olmadan teminat altına alınması mümkün değildir.

Başlıca bireysel haklar Eğitim Hakkı, Sağlık Hakkı, Barınma Hakkı, Ulaşım Hakkı, Enerji Hakkı, Çalışma Hakkı, Çevre ve Su Hakkı olarak sıralanabilir.

0