Cevaplar

2012-12-19T19:13:42+02:00

http://www.dinibil.com/default.asp?L=TR&mid=3095 belki burası yardımcı olur

2 4 2
2012-12-19T19:14:52+02:00

Zekat Hac Ve Kurbanla İlgili Kavramlar nelerdir


Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar Nelerdir?

İhram: Haccın farzlarından biridir “İhram” vücudun belden itibaren alt kısmına sarılan ve sırta alınan bir havludan ibarettir Bu erkekler içindir Kadınlar ihrama girmez, uzunca bir entari giyerler
Vakfe: Vakfe “durmak” demektir Dîni bir terim olarak Arefe günü (Kurban Bayramından bir gün önce) Arafatta bulunmaktır Orada ibadet ve dua edilir
Tavaf: Kurban Bayramının ilk üç gününde Kâbeyi tavaf etmek farzdır Kâbenin etrafında dualar okunarak yedi kez dönmeye tavaf denir Bir kez dönüşe şavt denir
Say: Kâbenin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir Bu gidiş ve gelişler, Safadan Merveye dört, Merveden Safaya üç olmak üzere yedi defadır

Kurban - Kurban Kavramı

Kurban kavramı, Kur'an'da, sadece kan ve et veya sadece kesmek, boğazlamak anlamlarını taşımıyor Kesmek boğazlamak veya kan ve et, Kur'an'ın tanıttığı Kurban Bayramı'nın yalnız bir boyutudur Ve ilave etmeliyiz ki, en sonda dikkate alınan bir boyutudur
İbranice'den Arapça'ya geçmiş bulunan kurban (korban) kelimesi, "Allah'a yaklaştıran veya kendisiyle Allah'a yaklaşılan şey" demektir Kurban, bu geniş çerçevesiyle, Kur'an'ın, Allah'a yaklaşmak için vesile ve araç kabul edildiği tüm değerleri ifade etmektedir Nitekim Hz Peygamber, bir hadislerinde namazdan bahsederken şöyle buyurmaktadır: "Namaz, bütün takva sahiplerinin kurbanı, yani Allah'a yakınlaşma yoludur" Bir başka hadiste ise şöyle buyuruluyor: "Cuma namazının erken vaktinde hazır bulunan kişi, bir büyükbaş hayvan kurban etmiş gibidir" (Bu konuda bk İbn Manzur, Lisan el - Arab, kurban maddesi)
Görülüyor ki Kur'an; insanlık tarihinde Allah'a yaklaşmanın, dinin en önemli unsuru halinde ele alınmış ve boğazlamak, kan dökmekten ibaret hale getirilmiş kurban kavramını, kökünden değiştirmekte ve onu insanın hür ve samimi bütün niyetlerinin beslediği iyiye yönelik davranışlar halinde sunmaktadır Kur'an, böylece, sadece can almak şeklinde algılanan bir "Allah'a yakınlaşma" anlayışının din gerçeğiyle bağdaştırılamayacağına dikkat çekmektedir
Kur'an bize gösteriyor ki, Allah'a yaklaşmak için, Allah dışında "yakınlık aracı" (kurban) seçilen hiçbir şeyin insana faydası olmayacaktır (bk, Ahkaf, 27)
Allah'a yaklaşmak, yine Allah'ın lütfü ile mümkün olur ki bunun yolu da samimiyet ve aşktır Bunun dışındaki vasıtalar, bizatihi varlıklarıyla sadece insanlararası ilişkilerde bir değer olurlar Onların yararları insanlaradır Bu yararın gereğince elde edilmesi de, Allah'a yakınlaşma şuurunun layıkıyla elde edilmesine ve maddi vasıtaların bu esas payenin yerini almamasına bağlı bulunuyor

0