Nef’i - Ben 1. Derdim nice bir sinede pinhân iderim ben Bir âh ile bu âlemi vîrân iderim ben 2.Âh ile komam dilleri zülfüde huzura Cem'iyyet-i ağyarı perişan iderim ben 3. Cem'iyyet-i ağyarı ger itmezse perişan Çerh-i feleği aksine gerdan iderim ben 4.Yâr olmayıcak zehr-i sitemdir bana bâde Bilmem nice def-i gam-ı hicran iderim ben 5.Gûyâ ki olur didelerim ma'den-i yakut Her gâh ki yâd-ı leb-i cânân iderim ben 6.Bu hâl ile avarelik el virse bana ger Baştan başa dünyâyı gül-istân iderim ben 7.Nefi gibi yârana dimem dahi nazire Yâ bu gazeli ziver-i dîvân iderim ben Nefi Günümüz Türkçesiyle 1.Ben derdimi yürekte daha ne kadar nasıl saklarım (saklayabilirim)? Bu dünyayı bir âh ile yıkarım ben, (bu âh ile derdimi de ortaya koyarım). 2.Ah ederek, gönülleri senin zülfünde huzur içinde (rahat) bırakmam, Rakiplerin topluluğunu, huzurunu perişan eder, dağıtırım, bozarım ben. 3.(Bu hal böyle gider de) şayet (sevgilinin çevresinde toplanan) rakipler topluluğunu, huzurunu perişan etmezse, dağıtmazsa, bozmazsa, (O) feleğin çarkını tersine döndürürüm ben. 4.Sevgili (yanımda) olmayınca, bade (şarap) bana zulüm zehri olur, (Şarap da zehir olunca) bilmem, ayrılık gamını nasıl giderebilirim, defedebilirim ben. 5.Sanki gözlerim (bir) yakut madeni olur, (ağlamaktan kızarır), Her ne zaman ki sevgilinin dudağını anarım ben. 6.Şayet bu hal ile avarelik bana fırsat verirse, Dünyayı baştanbaşa gül bahçesi ederim ben. 7.Nefi gibi dostların şiirlerine de (artık) nazire söylemem, Ya da (söylersen) bu gazeli divanın süsü ederim ben. Şiir inceleme yöntemlerinden Şiir ve Gelenek ile nasıl yorumlarım...

1

Cevaplar

2012-12-19T19:34:58+02:00

istediğin şeyler okunmuyor bile verdiğin puan 5 bune arkadaşım istersen şikayet et ama düzgün puan ver insanın okuması zaten 20 Puan :D Diklkat et

0