Cevaplar

2012-12-19T19:39:02+02:00

Biruni= Bîrûnî, Merkezî Asya'da tarihi bir bölge olan Harezm'de doğdu Küçük yaşta babasını kaybetti Harizmşahlar tarafından korundu, sarayda matematik ve astronomi eğitimi aldı Buradaki hocaları İbn-i Irak ve Abdussamed bin Hakîm'dir Bu dönemde daha 17 yaşındayken ilk kitabını yazdı Harizmşah Devleti Me'mûnîler tarafından alınınca Bîrûnî de İran'a giderek bir süre burada yaşadı Daha sonra ise Ziyârîler tarafından korunmaya başlandı El Âsâr'ul Bâkiye adlı kitabını Ziyârîlerin sarayında yazmıştır İki yıl da burada çalıştıktan sonra memleketine geri döndü ve Ebu'l Vefâ ile gök bilimi üzerine çalışmaya başladıEl-Birûni'nin Ay'ın farklı durumlarını gösteren modellemesi 
Yine Harezmi "Zîci'nin Temelleri" adlı yapıtının 12 yüzyılda Abraham ben Ezra tarafından İbranice'ye çevrildiği bilinmektedir Batı'nın Birûni ilgisi ise 1870'lerde başladı O günden bugüne Birûni eserlerinin bazılarının tamamı veya bir kısmı Almanca ve İngilizce'ye çevrildi
Mektuplarından, Bîrûnî'nin Aristo'yu bildiği anlaşılır İbn Sînâ gibi önemli bilginlerle beraber çalışan Bîrûnî, Hindistan'a birçok kez gitti Bu nedenle Hindistan'ı konu alan bir kitap yazdı Onun bu kitabı birkaç dile çevrildiBirkaç dile çevirilen bu kitap çoğu bilgine örnek olduBirûni’nin bir tane de romanı vardır

1 4 1