1.Kaşgarlı Mahmut’un eserinin adı ve yazılış amacı nedir?
2.Divân-ı Hikmet’in koşuğa benzeyen yönleri ve metnin yazılış amacı nedir?

Bilgili ancak lüzumlu sözü söyler.
Lüzumsuz sözü gömerek gizler.
Bilgisiz ne söylese anlamadan söyler.
Onun kendi dili kendi başını yer.

3.Atebetü’l-Hakâyık metninden alınan dörtlükte ne anlatılmak istenmiştir?
4.Atebetü’l-Hakâyık metninden alınan dörtlükten yola çıkarak yazarın kişiliği hakkında bilgi veriniz.
5.Atebetü’l-Hakâyık ne anlama gelir.

“Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum”
6.
a) Kutadgu Bilig ne anlama gelir?
b) Hangi nazım geleneğinden yola çıkılarak yazılmıştır?
c) Nazım birimini söyleyiniz.

7.Aytoldı ve Ödgülmiş neyi temsil eder ve sebepleri nelerdir?
8.Karahanlılar ………….. kullanmış …….. konuşmuştur.
9.Türklerin XI yüzyıldan sonra sosyal, siyasi ve kültürel değişimini sağlayan olay nedir?
10.İslamiyet öncesi Türklere ait edebi eserler nelerdir?

2

Cevaplar

2012-12-19T19:43:55+02:00

....................................................................................

0
2012-12-19T19:56:09+02:00

10. sorunun cevabı göktürk yazıtları ve uygur metinleriydi sanırım

0