Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-19T19:52:51+02:00

1.    100 m lik mesafeyi 8 saniyede koşarak rekor kıran sporcunun sürati kaç m/sn dir?
2.    Bir yarış atı 800 m yi 20 sn de koşuyor. Bu atın sürati kaç m/sn dir?
3.    Alican’ın evi ile okulu arasındaki mesafe 3600 m dir. Bu yolu 30 dakikada yürüyen Alican’ın sürati kaç m/sn dir?
4.    2 saniyede 5 m yol alan bir hareketlinin sürati kaç m/sn dir?
5.    280 m lik yolu 7 saniyede alan otomobilin sürati kaç m/sn dir?
6.    1 dakikada 600 m yol alan bir hareketlinin sürati kaç m/sn dir?
7.    2 saatte 72 km yol alan bir hareketlini sürati kaç m/sn dir?
8.    Dünya’nın en hızlı salyangozu 36 cm lik yolu 180 sn de almıştır. Salyangozun sürati kaç cm/sn dir?
---------------------------------------------------

 

CEVAPLAR
1- 100:8=12.5 m/s
2-   800:20=40 m/s
3-   30 dakika=30.60=1800 sanıye
3600:1800=2 m/s
4-    5:2=2.5 m/s
5-    280:7=40 m/s
6-   1 dakika=60 saniye
600:60=10 m/s
7-  72 km=72000 metre
     2 saat=2.60=120 dakika=120.60=7200 saniye
72000:7200=10 m/s
8-    36:180=0.2 m/s

yolu 50 saniyede alan el arabasının   hızı kaç m/s eder?

 

2.  Bir arabanın sürati 20 m/s dir. 40 s de ne kadar yol alır?

 

3.Sesin havada yayılma süratı 340 m/s dir.    

      Yüksek kayaların bulunduğu  bir yerde, bir adam bağırdıktan 1,2 saniye sonra kendi  sesinin yankısını duyuyor.Adamın kayalardan uzaklığı kaç m ‘dir?

 

 

4.Sürati 10 m/s olan bir cisim, 200 m ‘lik yolu  kaç saniyede alır? 

 

5.12 km/h sürat ile giden bir bisikletin 15    

   dakikada alacağı yol kaç km dir?

 

6.Sabit sürat ile bir araba 5 dakikada 900 metre yol alıyor. Arabanın süratı kaç m / s ‘dir?

 

7.Bir minibüs iki durak arasını 0,5 saatte alıyor. Minibüsün süratı 54 km/sa olduğuna  göre,iki durak arası kaç metredir?

 

8.Bir cisim 8 m/s’ lik sabit sürat ile48 m’ lik yolu  kaç saniyede alır?

 

9.Bir cisim 3 m/s ‘ lik sabit bir hızla 48 

      metrelik yolu kaç saniyede alır?

 

10.Yolu metre,zamanı saniye olarak alırsak süratin  birimi ne olur?

 

 

11.Yolu kilometre ( km ),zamanı saat ( sa ) olarak alırsak hız birimi ne olur?

  

12.Aşağıdaki tabloya göre yol zaman gragiğini çiziniz?

 

 

Aldığı zaman(sn

0

1

2

3

4

Aldığı yol(m)

    0

    5

   10

   15

   20

 

 
CEVAPLAR:

1-Sürat(hız)=yol/zaman=150/50=3 m/sn

2-Sürat(hız)   = yol/zaman
       20 m/s   = yol/40 sn
        yol        =40.20=800 m

3-    1,2 saniyede adamın sesi kayalıklara ulaşıp yankılanıyor.Dolayısıyla adamın sesinin kayalara ulaşma süresi 1,2/2=0,6 saniye olur.
Sürat(hız)   =  yol/zaman
340 m/s     = yol/0,6 sn
yol             = 340 . 0,6 = 240 m

4- Sürat(hız)   = yol/zaman
      10 m/s     = 200 m / zaman
       zaman    = 200 / 10 = 20 sn

5- 15 dk = 0,25 saat
    
Sürat(hız)   = yol/zaman
     yol = 12 . 0,25
     yol = 3 km

6- 5 dk = 5.60=300 sn
    Sürat(hız)   = yol/zaman
    Sürat(hız)   = 900/300=3 m/sn

7- Sürat(hız)   = yol/zaman
    54 km/sa   = yol/0,5 saat
    yol = 27 km = 27000 m

8- Sürat(hız)   = yol/zaman
      8 m/s      = 48 m / zaman
     zaman = 48/8 = 6 sn

9- Sürat(hız)   = yol/zaman
    3 m/s        = 48 metre/zaman
    zaman       = 48/3 = 16 sn

10- Sürat(hız)   = yol/zaman
      Sürat(hız)   = metre/saniye

11- Sürat(hız)   = yol/zaman
      Sürat(hız)   = kilometre (km)/saat (sa) 

12- Aşağıdaki grafikteki yol değerleri yerine(0-10-20-30-40) yerine (0-5-10-15-20) yerleştirerek grafiğinizi oluşturabilirsiniz.

2 4 2