Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-19T19:59:22+02:00

yazacağım şey uzun sürer ben sana siteyi verim 

 

http://www.uslanmam.com/tarih/11188-tarihe-giris.html

2 3 2
2012-12-19T20:00:45+02:00

TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER:
1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.
2)- ARKEOLOJİ
(Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.
3)- KRONOLOJİ(Takvim Bilgisi):
Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını
düzenler.
4)- PALEOGRAFYA:
Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.
5)- EPİGRAFYA(Kitabeler Bilimi):
Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.
6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi):
Sosyal olayları inceler.
7)- ANTROPOLOJİ:
Toplumların ırk yapılarını inceler.
8)- FİLOLOJİDil Bilimi):
Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
9)- ETNOGRAFYA:
Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.
10)- DİPLOMATİK:
Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.
11)- HERALDİK (Mühür bilimi):
Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.
12)- NÜMİZMATİK(Paralar bilimi):
Eski Paraları inceler.

2 5 2