Cevaplar

2012-12-19T20:04:02+02:00

Genlerin denetiminde üretilen, protein yapılı, özgül biyolojik katalizörlerdir.

* Üretildikten sonra bir kısmı hücre içinde kalır. Bir kısmı zardan dışarı verilir.
Enzimler biyokimyasal tepkimeye katılmaz, bu nedenle tepkime sonucunda nitelik ve nicelik olarak değişmez.

* Aynı tip tepkimelerde defalarca kullanılır.

* Enzimler yeterli aktivasyon enerjisi olmayan ortamda tepkimeyi başlatamaz; yeterli aktivasyon enerjisi olan ortamda aktivasyon enerjisini düşürür ve tepkimeyi hızlandırır.

* Enzimler cansız ortamlarda da etkilidirler.

* Enzimlerin etkili olduğu maddelere substrat denir.

* Substrata enzim arasında anahtar-kilit uyumu vardır.

*Enzimin substrata bağlandığı bir bölge vardır. Bu yüzeye aktif bölge denir.

* Bir enzim sadece bir olayı katalizler.

* Birçok enzim mutlaka özgüldür, (spesifik)

* Bazı enzimlerin aktif bölgelerinde protein olmayan madde vardır. Bu kısma koenzim denir. (Vitaminler, NAD, FAD, NADP)

* Bazı enzimlerin aktif bölgelerinde metal iyonları vardır. Bunlara kofaktör denir. (Ca++, K+, Mg++, 2n+, Na+, Cu++)

* Koenzim ve kofaktör içeren enzimlerin protein kısmına apoenzim denir.

* Koenzim ile kofaktörler özgül değildir. Bu maddeler enzim aktivatörleridir.

* Enzimler, etkiledikleri maddenin sonuna az eki getirilerek adlandırılır.

* Maltoza etki eden enzim maltazdır.

1 1 1
2012-12-19T20:04:06+02:00

ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ

Her enzim özel bir substratı etkiler. Substratın yüzey artışı enzim etkinliğini artırır. Her enzim özel bir kofaktör (koenzim) le çalışır. Bir kofaktör (koenzim) birden çok enzimin yardımcı kısmı olabilir. Her hücre kendi enzimini kendi üretir. Her hücrede kimyasal reaksiyon çeşidi kadar enzim çeşidi vardır. Enzimler reaksiyonları hızlandırırlar veya yavaşlatırlar. Enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar. (harcanmazlar) ve tekrar tekrar kullanılırlar. Enzimler hücre dışında da etkendirler. Enzimler protein yapıdadırlar. Proteinlerin yapısını bozan her şey (PH, Isı vb.) enzimin yapısını da bozar. Enzimatik reaksiyonlar çift yönlüdür. Enzimler belirli bir PH değerinde aktifleşirler. ÖRN: Pepsin , PH=2 , Tripsin PH=8,5 Her enzim bir gen tarafından kontrol edilir. Enzimler tek veya takımlar halinde çalışırlar. Bazı enzimler inaktif olarak üretilir. Aktivatörlerle aktif hale getirilir.
1 1 1