Cevaplar

2012-12-19T20:23:33+02:00

”Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğindeişaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada daha sonrada gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.’’
Buna göreişaretli karbondioksit bitki tarafından alınıpglikoz sentezlendikten sonraişaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan
1-aminoasit yapımı
2-nişasta sindirimi
3-protein yapımı
4-nişasta yapımı
olaylarıaşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
a) 4-3-1-2 b) 4-2-1-3 c) 3-4-2-1 d) 2-4-3-1 e) 2-1-3-4
cevap: B
İşaretli CO2 ‘den glikoz sentezlendikten sonra ;
1-Glikoz nişasta haline getirilerek depolanır.
2-Nişasta halindeki glikozun kullanılması için nişasta sindirilir.
3-Glikoz parçalanarak aminoasityapımında kullanılır.
4-Aminoasitlerden proteinler sentezlenir.

• ÖSS 1996 -81 2) 1-İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme
• 2-Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme
3- Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapıtaşlarına ayırabilme
Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heteterof canlıların ortak özelliklerindendir?
a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e)2 ve 3 
cevap: E
İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ototroflara ait bir özelliktir.Kendine özgü molekül sentezleme ve yapılarındaki organik molekülleri yapıtaşlarına ayırma iki grup canlıda da görülebilir.

ÖSS 1998 –80 3)Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde dokulardaaşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?
a)temel amino asitlerin b)gliserolün c)glikojenin d)yağ asitlerinin e)karbon dioksitin
cevap:A
Hayvanlar ototrof organizmalar değildir.Dışarıdan organik besin almak zorundadırlar.Ancak aldıkları bazı organikbesinleridiğer birçok organik moleküle dönüştürebilirler.Bu yöntemle gliserolyağ asitleriglikojen sentezini başarırlar.CO2 zaten her organik madde çeşidinin solunum ürünüdür.Hayvanlar ve insanlar 20 çeşit amino asitin
hepsini sentezleyemezler.Sentezlenemey en ve hazır alınmasıgerekenlerine “temel(esansiyel)amino asitler” denir.
Sonuç olarakbir kobay glikozu kullanarak temel amino asit üretemez.
ÖSS 1998 -77 5)Ototrof bir organizmada glikozdan proteinyağ ve polisakkarit sentezlenirken
“ 1)klorofil
2)Enzimler
3)ATP
4)madensel tuz “ moleküllerinden hangileri harcanır?
a) 1 ve 2 b) 2 ve 3 c )3 ve 4 d)1 2 ve 3 e) 2 3 ve 4
cevap: C
Enzimlerreaksiyonlarda katalizör olarak kullanırlarancak harcanmaz ve tüketilmezler.Bu sayede defalarca kullanılabilirler.Aynı şekildeklorofil molekülü de ışığı soğrurur ve elektronlarını ortama verir.Daha sonra elektronları geri aldığı içinyapısında bir eksilme ve tükenme olmaz.ATP birçok reaksiyonda kullanılarak ADP’ye dönüşür.Bunun için harcanmış sayılır.Glikozun yapısında azot bulunmadığındanaminoasit ve protein sentezi için nitrat tuzlarının tüketilmesi gerekir.

0
2012-12-19T20:24:24+02:00

 

http://www.bahcelievleranadolu.k12.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=94

 

yan sayfaya alttan geçersin

0