Denklem Problemleri 10 Tane Yazarmısınız ? İlk yazana 3 Kere Teşekkür Vereceğim... DİKKAT! : "PROBLEM" Denklemleri ile birlikte veriniz (soru da , çözüm de )[Mantığı Da] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| KOLAY GELSİN |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒
▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒
▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

2

Cevaplar

2012-12-19T20:29:40+02:00

http://www.forum.bbs.tr/matematik-ve-geometri/2406-denklem-kurma-cozumlu-ornekler-denklem-kurma-problemleri.html

0
En İyi Cevap!
2012-12-19T20:29:50+02:00

Uygun bilinmeyenler seçilerek problemin ifadesindeki şartlara göre denklem veya denklemler kurularak çözülür. Örneğin bir sayının beşte birinin üç eksiği ; sayıya x  dersek  x/5 - 3  olur.

Örnek-1 :

Bir sayının üçte ikisinin beş fazlası , aynı sayının altıda birinin yirmi fazlasına eşittir. Bu sayıyı bulunuz.

Çözüm :

Sayı x olsun. Sayının üçte ikisinin beş fazlası  2x/3 + 5 olur.  Aynı sayının altıda birinin  20 fazlası ise x/6 + 20 olur. Bu iki denklem eşitlenerek çözülür.

2x/3 + 5  =  x/6 + 20   → 2x/3 - x/6 = 20 - 5   → x/2 = 15 → x = 30 olur. Öyleyse aradığımız. sayı 30 'dur.

Örnek-2 :

Toplamları 23 olan iki sayıdan ; birincinin 3 katının 11 eksiği , diğerinin 2 katının 13 fazlasına eşittir. Bu sayılardan büyük olanı nedir ?

Çözüm : Sayılardan  birincisi  x ise diğeri 23 - x 'dir.   3x - 11 = 2(23 - x) + 13  Buradan  3x - 11 = 46 - 2x + 13 → 3x = 70 - 2x → 5x = 70 → x = 14Diğer sayı ise 23 - 14 = 9 olur. Bizden istenen büyük sayı olduğuna göre , cevap 14 'tür.

2-) İşçi - havuz Problemleri :

Birim zamanda yapılan iş dikkate alınır. Örneğin , bir işçi bir işi 6 günde bitirebiliyorsa  bir günde 1/6 'sını bitirir.

 Havuz problemlerinde  , eğer havuzu  boşaltan musluk varsa bunun birim zamanda yaptığı iş çıkarılır.

Örnek-1 :

 Boş bir havuzu birinci musluk tek başına  8 saatte , ikinci musluk tek başına 12 saatte  dolduruyor. Havuzun dibindeki bir musluk ise aynı havuz tam dolu iken açıldığında  24 saatte boşaltıyor. Havuz tamamen boş iken üç musluk aynı anda açılıp bırakılırsa havuzun tamamı kaç saatte dolar ?

Çözüm :  Birinci musluk bir saatte havuzun 1/8 'ini  , ikinci musluk ise 1/12 'sini doldurur. Üçüncü musluk ise bir saatte havuzun 1/24 'ünü boşaltır. Üçü birlikte açıldığında  bir saatte 1/8  + 1/12 - 1/24 = 1/6 'sı dolar Havuzun tamamı  6 saatte dolar.

Örnek-2 :

Ali bir işi 24 günde , Mehmet ise 48 günde yapıyor. İkisi  beraber başlayıp ; 8 gün sonra Mehmet işi bırakıyor. Kalan işi Ali kaç günde bitirir ?

Çözüm : Ali bir günde işin 1/24 'ünü , Mehmet ise 1/48 'ini yapar. İkisi beraber bir günde  1/24 + 1/48 = 1/16 'sını yapar. 8 günde bu işin 8 . 1/16 = 1/2 si yapılmış olur. Geriye 1 - 1/2 = 1/2 iş kalır Bu işi de Ali 1/2 : 1/24 = 12 günde yapar.

3-) Kar - zarar , iskonto ve yüzde hesapları :

  Kar = alış fiyatı  x kar yüzdesi ( alış fiyatı = maliyet)

 Zarar = alış fiyatı  x zarar  yüzdesi

( Karlı satışlarda) satış fiyatı = alış  fiyatı - zarar

İskonto (indirim ) = satış fiyatı x indirim yüzdesi

İndirimli fiyat = satış fiyatı - iskonto

Faiz = anapara x faiz yüzdesi x zaman

Bankacılıkta  1 yıl ;12 ay ve 360 gün olarak hesaplanır

 Örnek - 1 : 5.000.000 liraya alınan bir mal % 20 karla satılmak istenirken satış fiyatı üzerinden % 5 indirim yapılıyor. Son durumda % kaç kar edilmiş olur ?

Çözüm : İlk durumda kar = 5.000.000 20/100  = 1.000.000

İlk durumda satış fiyatı  = 5.000.000 + 1.000.000 = 6.000.000

İndirim = 6.000.000 . 5/100 = 300.000

İndirimli satış fiyatı = 6.000.000 - 300.000 = 5.700.000

Son durumda kar = 5.700.000 - 5.000.000 = 700.000

Kar yüzdesi = kar / alış fiyatı = 700.000 / 5.000.000  = 7/50 Bunu  paydası 100 olacak şekle getirirsek kar oranı % 14 olur.

Örnek- 2  : 36 milyon lira  % 30 'dan 200 günlüğüne bankaya yatırılırsa ne kadar faiz getirir ?

Çözüm : 36.000.000 . 30/100 200/360 = 6.000.00

1 5 1