Cevaplar

2012-12-19T20:43:44+02:00

Osmanlı Devletinin başlıca gelir kaynaklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1.Halktan alınan vergiler:Müslüman halktan alınan Öşür,Hristiyan halktan alınan haraç ve cizye gibi.
2.Gümrük,maden,orman ve Tuzla gelirleri
3.Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri.
4.Bağlı beyliklerden ve yabancı devletlerden alınan vergi ve hediyeler.

1 5 1