Cevaplar

2012-12-19T20:44:29+02:00

Bileşikler Nasıl Oluşur?

1.1Elementlerin Elektron Alma-Verme -Ortaklaşma Eğilimleri

Bileşikler konusuna başlamadan önce bazı elementlerin katman elektron dağılımlarını tekrar hatırlayalım bunun için Periyodik cetvelin 1. ve 2. periyotlarını içeren aşağıdaki tablodan elementlerin üzerine tıklayıp katman elektron yapılarını izleyelim

Periyodik Cetveldeki 11 Elementin Katman elektron dağılımı

IA

   

 

 

 

 

 

 

VIIIA1.01

IIA

  

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA


He 
4.00


Li 
6.94


Be 
9.01

10.8112.0114.0116.0019.00

10 
Ne 
20.18

11  
Na 
22.99

 

On bir elementin katman elektronlarının hepsini tek sayfada görmek için tıklayınız

 Tablo-1

1.1 Elementlerin Elektron-Alma-Verme-Ortaklaşma Eğilimleri

 

Şekil-1

Ortadaki noktaya bakarak başımızı  öne ve geriye doğru hareket ettiğinizde çemberlerin hareket ettiğini göreceksiniz…

Gözlerimizle iki dairenin birbirine ters olarak hareket ediyormuş gibi göründüğünü gördük.Çevremizdeki her nesnenin şeklini gözlerimiz yardımıyla algılarız.Gözlerimiz şekilleri bize gösterir  fakat gözlerimizle algılayamadığımız moleküllerin şekillerini belirleyen nedir?

İki atom veya atom grubu arasında bir molekül oluşturmak üzere etkileşme, kimyasal bağ olarak tanımlanır.

Moleküllerin gözlenen formüllerini açıklamak için kimyasal bağlamayı bilmek gerekir. Niçin bazı elementler, örneğin, H2, O2, S8, çok atomlu moleküllerdir? Suyun kaynama noktası, niçin benzeri moleküllerden daha yüksektir? CO2 uçucu olduğu halde, SiO2 katıdır, halbuki C ve Si benzer kimyasal özellikleri taşıyan elementlerdir.Sodyum elementi klorla bileşik oluştururken neden helyum ya da neon klorla bileşik oluşturmaz?

Bu soruların cevapları, molekül yapılarının, atomların uzayda diziliş şekillerinin, bağ türlerinin, bağ açılarının- bilinmesiyle verilebilir.

Bir kimyasal bağ, atomları veya atom gruplarını belli bir uzaklıkta ve bir arada tutmaya yetecek kuvvetedir ve kimyasal bağlanma sonucu, atomlardan oluşan moleküller arasında da moleküller arası bağlanma kuvvetleri oluşur

Moleküller arası etkileşmelerin enerjisi daha düşüktür. Bu bölümde, önce, atomların, değerlik tabakalarına elektron almaları-vermeleri yoluyla oluşan  iyonik ve elektronlarını ortaklaşa kullanmaları yoluyla oluşan kovalent bağlar açıklanacaktır.

Atomlar, bağ oluşturmak üzere bir araya geldikleri zaman, çekirdeklerine en uzakta bulunan elektronlar etkileşirler. Dolayısıyla, bağlanma için, bir atomun en dış katmanının elektronları önemlidir; bu katmana değerlik (valens) katmanı ve bu katmanın elektronlarına değerlik (valens) elektronlarıdenir.

A grupları element atomlarının son katmanlarındaki değerlik elektronları sayısı, aynı elementin periyodik cetveldeki  grup numarasına eşittir.


 

0
2012-12-19T20:44:42+02:00
Iyonik bileşikler neden katı halde bulunur?Ametal ile metal elementlerin bir araya gelmesiyle meydana gelen iyonik bağlar arasında çok kuvvetli bir elektrostatik kuvvet var. Bu kuvvet neticesinde erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Aynı zamanda oda sıcaklığında iyonik bileşikler kristal yapı halinde bulunurlar bu yüzden de katı haldedirler.
0