Cevaplar

2012-12-19T20:47:29+02:00

oru:2  Organik bileşikler ile inorganik bileşikler arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap 2: Organik bileşikler; canlıların metabolik faaliyetleri sonucu oluşuturduğu bileşiklerdir.Yapılarında karbon,hidrojen ve oksijen elementlerinin üçünü birden bulundurur.

İnorganik bileşikler ise; doğada hazır olarak bulunan bileşiklerdir. Canlı ve cansız ortamda bulunabilirler.

Soru 3. Karbonhidratları sınıflandırınız.

Cevap 3: Karbonhidratlar üç grupta incelenebilir. Bunlar;

1. Monosakkaritler......... Örnek: 5 karbonlu olan Ribiz ve Deoksiriboz, 6 karbonlu olan Glikoz,Fruktoz ve Galaktoz

2. Disakkaritler........ Örnek: Maltoz,Sakkaroz,Laktoz

3. Polisakkaritler....... Örnek: Nişasta,Selüloz,Kitin,Glikojen

0
2012-12-19T20:50:06+02:00

Defterim yanımda degil :D 

0