Cevaplar

2012-12-19T20:49:55+02:00

http://guzeldunyam.blogspot.com/2007/10/bati-edebiyati-yazarair-ve-eserleri.html burdan bulabilirsiiin...

1 5 1
2012-12-19T20:50:15+02:00

Edebiyat türlerinin en eskisi şiirdir. Diğer tür­lerin tümü şiirin toprağında boy atıp gelişmiştir. Yazının bulunuşundan önceki dönemlerde sanat alanında şiir çok etkili bir tür olmuştur.

Bugüne dek şiirin birbirinden farklı birçok ta­nımı yapılmıştır. Bu tanımlamalar çağdan çağa, kişiden kişiye değişmiş; kesin bir tanıma ulaşıla­mamıştır. Bu durum bir bakıma doğal sayılmalı­dır, çünkü şiir "öznel" nitelikleri ağır basan bir tür­dür. Denilebilir ki yeryüzünde ne kadar şair varsa, o kadar da şiir anlayışı vardır.

Ahmet Haşim, şiiri "nesre çevrilmesi müm­kün olmayan nazım" olarak tanımlar. R.M. Rilke : "Tek bir dize yazmak için birçok şehri, nesneyi ve insanı görmüş olmak, hayvanları tanımak, kuşla­rın nasıl uçtuğunu duymak ve sabahları çiçeklerin açılırken nasıl titrediğini öğrenmek gerekir." der. Cahit Sıtkı'ya göre ise şiir, "sözcüklerle güzel şe­killer kurmak sanatı" dır.

 

Konularına Göre Şiir Türleri:

Batı edebiyatında, eski Yunan ve Latin ede­biyatlarından alınan klasik sınıflamaya uyularak şiir beş türe ayrılır.

1 5 1