Cevaplar

2012-12-19T20:58:51+02:00

1.ÜNİTE WHAT'S YOUR NAME ( İSMİNİZ NEDİR ? )

am, is, are Şimdiki Zaman : Konuşma anında geçerli olan, devam eden eylem ve durumlar

do, does Geniş Zaman : Her zaman yinelenen alışkanlık haline gelmiş eylem veya durumlar

will Gelecek Zaman : Gelecekte yapılması beklenen eylemler, gerçeklenmesi beklenen durumlar

have, has Yakın Geçmiş Zaman : Kısa bir süre önce tamamlanmış veya geçmişte başlamış olup halen devam eden eylemler, durumlar

did Di'li Geçmiş Zaman : Geçmişte yapılmış, tamamlanmış, eylem veya durumlar
can e - bilmek e bilmek anlamında yetenek, yapılabilirlik bildirir.
shall e - cek, a - cak Özellikle öneri bildiren soru cümlelerinde kullanılır
may e - bilmek e bilmek anlamında resmi ortamlarda izin isteme cümlelerinde kullanılır

would cekti, cakti, e cek, a cak resmi ortamda rica cümlelerinde kullanılır


İngilizcede iki tip soru cümlesi vardır.

1. Yardımcı fiille başlayan sorular : Bir şeyin onaylanması için sorulurlar. Türkçedeki karşılığı ''mi, midir?'' ekiyle biten soruların karşılığıdır. Am,İs,Are gibi yardımcı fiil soru cümlesinin başındayken yanıt Yes, veya No ile başlamakla onayı veya onay vermemeyi bildirir. Ör : - Are you student - Yes I am, - No I am not
***Yardımcı fiil İs,are,can,will,do,does,did,have,has,shall,...) İle başlayan sorular Yes / No ile cevaplanır.
***soruda hangi yard.fiil kullanılmışsa yanıtta o yardımcı fiil bulunur. ör: soru ''is'' ile sorulursa yanıtta ''is'' kullanılır.

2. Bilinmeyen bir şeyi öğrenmek için sorulan sorular : Soru What:Ne, Who:Kim, Where: nerede,
How : Nasıl, When : Ne zaman, What time : Saat kaçta, Why : Niçin, neden, Whose : Kimin, Why: Niçin Which: Hangisi sözcüklerinden birisiyle başlarsa yanıt Yes/No ile başlamaz. soruyu öğrenmek için
sorulmuşsa yanıtta onu açıklayıcı bilgi verilir. Örnek : Where are they? (Onlar nerededir.) They are in the office (Onlar Bürodadırlar.)
Dikkat : is your name murat uyanık (isminiz Murat uyanık mıdır?) Yes, it is (evet odur) bu sorunun cevabı
asla Yes,I am olmaz '' is'' ile sorulan sorular kişiyi hedef almıyor, sadece onun isminin murat olup
olmadığını soruyor bu nedenle Yes it is ile cevap verilir.

ingilizcede telefon konuşmasında kendini tanıtırken '' I '' Zamiri yerine '' this'' kullanılır. Karşıdaki kişinin kim olduğu sorulurken de '' you '' Yerine '' that '' bazende '' it '' sözcüğü kullanılır. Daha sonra konuşma '' I, you,'' zamirleriyle devam eder. Örnek : Who is that, Who is it, please? is that murat? v.s
Hello. is that 123? (merhaba orası 123 mi?) / Yes, who is it, Pleasa? (Evet, Kimsiniz?) / This is Murat (ben Murat)
Not: That's all right ( önemli değil. - '' I am Sorry '' şeklinde özür dileyen kişiye verilen yanıttır.)

Mr., Mrs., Miss., Ms. Hitap kalıpları kişinin ilk adıyla tek başına kullanılmaz. Ör: Mr. Murat ATEŞ gibi

1 4 1
En İyi Cevap!
2012-12-19T21:54:13+02:00

3. ünite

present continous

Present continuous tense konu anlatımı 

Present continuous tense bir işin konuşma anında yapıldığını anlatır. Türkçede şimdi zaman adı verilen  Present continuous tense cümlelerde, sözü edilen işler yapılırken söylenirler ve söylenirken yapılmakta olurlar.
 

Örnek:    
I am cooking a cake now.
Ben şu anda kek pişiriyorum.
 

He is sleeping.         
O uyuyor.    
  gibi.

 

Present continuous tense olumlu cümleler

 

 

Özne+am/is/are+yardımcı fiili+fiil+ing takısı

 

 Read more: http://www.limasollunaci.com/present-continuous-tense_.htm#ixzz2FWsrmmD4

present semple

 

 

Simple present tense ingilizcede  en önemli tensdir. Simple present tense geniş zamanı anlatır.
 

Simple present tense konu anlatımı


İngilizce simple present tense bir işin her zaman yapıldığını anlatır.
Şöyle bir tanımla da  Simple present tense  açıklanabilir. Bir iş her zaman yapılırmış gibi ifade ediliyorsa, o cümle geniş zamandır. Yani  Simple present tense cümledir.
 
Örnek:

We live in Istanbul. 
Biz İstanbul'da yaşarız. 

I love my mother. 
Annemi severim.

Simple present tense olumlu cümleler

 * özne+yüklem+tümleç çatısı ile oluşturulur. 

Özne

Yüklem

 Tümleç

 I

 play

basketball.

You

He/She/It

 plays

 We

play 

You

They

 
Ben basketbol oynarım.
Sen basketbol oynarsın.
O basketbol oynar.


Biz basketbol oynarız.
Siz basketbol oynarsınız.
Onlar basketbol oynarlar.

 

Özne

Yüklem

Tümleç 

I

do

 my homework.

You

your homework.

He/She/It

does

his/her homework.

We

do

our homework.

You

your homework

They

their homework.

 

Ben ödevimi yaparım.
Sen ödevini yaparsın.
O ödevini yapar.


Biz ödevimizi yaparız.
Siz ödevinizi yaparsınız.
Onlar ödevlerini yaparlar. 

Simple Present Tense'de şöyle bir özellik vardır.
Kuracağımız cümlede, özne üçüncü tekil şahıssa fiilin sonuna “s” getirilir.
Ancak çoğul 3. şahıslarda ve diğer şahıslarda “s” getirilmez.

 

Simple present tense örnekler

 

I like to drink coffee.
Ben kahve içmeyi severim.  

Ahmet and Ayşe write a letter. 
Ahmet ve Ayşe mektup yazarlar.  

My father gives me money.
Babam bana para verir. 

We sit under the tree.
Biz ağacın altında otururuz.

You drive the car. 
Sen arabayı kullanırsın. 

They make print out all their emails.
Tüm emaillerinin çıktısını alırlar.

Youngers drink coke. 
Gençler kola içerler.  

Hasan becomes ill in every winter.
Hasan her kış hasta olur.

Sezen Aksu writes very good lyrics. 
Sezen Aksu çok güzel şarkı sözleri yazar.  

She looks like an angel.  
O, bir meleğe benzer. (O, bir melek gibidir.)


Simple present tense alıştırmalar


I always go to swim. 
Ben her zaman yüzmeye giderim

He eats an apple everyday.
O her gün bir elma yer.

We usually watch TV. 
Biz genellikle televizyon izleriz. 

I run every morning.
Ben her sabah koşarım.

They go to the shopping mall every Sunday. 
Onlar her pazar alışveriş merkezine giderler.

  

Simple present tense olumsuz cümleler

* to do yardımcı fiililinin olumsuzu kullanılarak kurulur.

 * fiilin kendisi ek almadan kullanılır.

 

 

Özne

Yüklem 

 Yardımcı fiil

Fiil 

 I

 don't (do not)

 

smoke.

  You

He/She/It

 doesn't (does not)

 We

 don't (do not)

 You

 They


Ben sigara içmem.
Sen sigara içmezsin.
O sigara içmez.


Biz sigara içmeyiz.
Siz sigara içmezsiniz.
Onlar sigara içmezler.  

 

Simple present tense ile ilgili olumsuz cümleler 

 

They don't clean their room every day. 
Onlar her gün odalarını temizlemezler.

 

You don't drink milk at breakfast. 
Sen kahvaltıda süt içmezsin. 

 
I don't sell my house.
Ben evimi satmam.

Zeynep doesn't lie to her friends.
Zeynep arkadaşlarına yalan söylemez.

My grandfather doesn't read comic book.
Büyükbabam çizgi roman okumaz.

 

Simple present tense ile ilgili cümleler

 

The children like toys very much.
Çocuklar oyuncakları çok severler.

My uncle reads English books.
Amcam İngilizce kitaplar okur.

I love my dog very much.
Ben köpeğimi çok severim.

They don’t live in this house.
Onlar bu evde yaşamazlar.

Children like milk.
Çocuklar sütten hoşlanırlar.

She puts her books into the bag.
O, kitaplarını çantanın içine koyar.

We go to the seaside every summer.
Biz her yaz deniz kenarına gideriz.

Simple present tense ile çeşitli örnek cümleler

I speak english.
Ben ingilizce konuşurum.

He does not like apple. 
O elma sevmez.

She kisses her children. 
O, çocuklarını öper.

I go to cinema once in a week. 
Ben haftada bir kez sinemaya giderim.

I like animals. 
Ben hayvanları severim.

The plane leaves for New York at 19.00.  
Uçak saat 19.00 'da New York'dan kalkar

I like English but I don’t like maths. 
Ben İngilizce severim ama matematik sevmem.

I love limasollunaci.com.
Ben limasollunaci.com'u severim.

I like chicken. 
Ben tavuk severim.

I don't get up early on Sundays. 
Ben Pazar günleri erken kalkmam.

What do you do every evening? 
Her akşam ne yaparsınız?

Esra always sleeps late.  
Esra her zaman geç uyur.

We check our facebook profile everyday. 
Biz facebook profilimizi hergün kontrol ederiz.

When do you read book? 
Siz ne zaman kitap okursunuz?

My father works in a company
Babam bir şirkette çalışır.

Are you vegetarian? 
Siz vejetaryen mısınız?

The train leaves at 10:30 in the morning.
Tren sabah saat 10:30 'da kalkar.

I brush my teeth everyday.
Ben dişlerimi hergün fırçalarım.

I don't like computers at all.
Ben bilgisayarları hiç sevmem.

I don't  watch TV very much.
Ben çok televizyon izlemem.

I usually play tennis.
Ben genellikle tenis oynarım.

My father gives me money.
Babam bana para verir.

Ali doesn't drink milk at breakfast.
Ali kahvaltıda süt içmez.

The sun sets in the west.
Güneş batıdan batar.
 

Devamı>>Read more: http://www.limasollunaci.com/simple-present-tense_.htm#ixzz2FWt6ZqLl

2 4 2