Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-19T21:03:19+02:00

Seyfiye,İlmiye,kalemiye,Reaya,şehirliler,askeriler,esnaflar,köylüler

 

3 3 3
2012-12-19T21:03:29+02:00

Sakgül:
II. TOPLUM YAPISI 
Toplum, insanların birbirleriyle yardımlaşma ve ilişkide bulunma mecburiyetinden ortaya çıkmıştır. Osmanlı Toplumu denildiğinde, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan sosyal gruplar bütünlüğünü anlıyoruz. Toplum yapısı kavramı ise, toplumu oluşturan sınıf veya tabakaların teşkilâtlanmasını ve birbirlerine göre konumlarını ifade eder. XIV. yüzyılın başlarında küçük bir Türkmen beyliği olarak Selçuklu Türkiyesi’nin uc bölgesinde görülen Osmanlılar, XVI. yüzyılda bir cihan devleti kurdular. Bu devlet, çok milletli ve çok dinli bir yapıya sahipti. 
Ancak, Türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru oluşturuyordu. Nitekim, Osmanlıların iskân politikası bu düşüncenin pratik sonucu olarak karşımıza çıkar. Bunun yanında hangi soya mensup olursa olsun bütün Müslümanlar da hâkim unsur konumunda yerlerini alıyorlardı. Buna göre, Müslümanlar, millet-i hâkime (yöneten millet), gayri Müslimler de millet-i mahkûme (yönetilen millet) oluyordu. 


1 5 1