Duanın insan-Allah ilişkisi açısından önemi hakkında bilgi veriniz

1
dua allah tarafından bize verilmiş mesajdır
dua ALLAH taradından verilen mesajdır
Yorum silindi
Dua Allah tarafından gönderilen bir mesajdır.
Dua; Arapça bir kelime olup, seslenmek, çağırmak, yardıma çağırmak, yardım talep etmek, Allah’a yalvarmak, O’ndan dilekte bulunmak, O’na yakarmak, demektir.

‘Dua’ , küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, âciz olandan güçlü olana doğru meydana gelen bir istek ve niyazda bulunmadır. Yani dua; Allah ile kul arasında küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya doğru işleyen bir istek ve yalvarmadır.
dua allah tarafından bize verilmiş mesajdır

Cevaplar

2014-03-25T10:40:41+02:00
Dua Allah tarafından bize verilmiş mesajdır
10 4 10
Yorum silindi
İnsanın yaratıcıya karşı duygu ve düşüncelerini iletme şekline dua denir. İnsanın Allah’a en yakın olduğu zaman dua ettiği zamandır. Hadislerde belirtildiği üzere insanla Allah arasındaki en yakın ilişki dua sırasında gerçekleşir. Dualar sayesinde insanlar isteklerini şükürlerini Allah’a iletir, günahları için tövbe eder, yaptıklarından pişmanlığını dile getirir. Dua ile insan Allah karşısında ne kadar aciz bir varlık olduğunu bir kere daha anlamış olur.