Cevaplar

2012-12-19T21:30:34+02:00

soruyu anlamadım ki iiiiii   iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-12-19T21:31:01+02:00

 

 
Kuvayi-milliye Ruhunun Oluşumunu,milli Cemiyetleri Ve Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Faaliyetleri
KUVAYİ MİLLİYE (MİLİS GÜÇLER) 

İzmir''in Yunanlar tarafından işgal edilmesi üzerine, Batı Anadolu''da silahlı bir hareket olarak doğmuştur. 

Kuvayi Milliye Yunanlara karşı çete savaşları yaparak düşman ordularını yıpratmış, halkı direniş konusunda bilinçlendirmiştir.


CEMİYETLER: 

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş, bu durumdan özellikle azınlık örgütleri yararlanarak işgalci devletlerden aldıkları destekle çalışmalarına hız vermişlerdir. 

Zararlı Cemiyetler: 

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Amaçları 

— Anadolu''nun çeşitli yerlerinde kendi devletlerini kurmak 
— Dünya kamuoyunu Türkler aleyhine harekete geçirerek Türk halkının haklı mücadelesini engellemek 
— Anlaşma Devletleri''nin işgallerine ortam hazırlamak 
— Milli direniş hareketini engellemek, İsyanlar çıkarmak ve ülkedeki düzeni bozmak        YARARLI CEMİYETLER 

Müdafaa-i Hukuk: Anadolu''da başlayan işgallere Osmanlı yönetiminin seyirci kalması üzerine, Türk ulusunun haklarını savunmak için kurduğu cemiyetlerdir. Bu cemiyetler, haklarını hukuki yollardan aramak istemişlerdir. 

Amaçları: 
— Basın yayın yoluyla haklarını dünya kamuoyuna duyurmak 
— Kendi bölgelerinin işgal edilmesini önlemek 
— Savundukları bölgelerin Türklüğünü dünya kamuoyuna kanıtlamak 
— Azınlıkların zararlı çalışmalarını önlemek 
— Azınlıkların Anadolu''nun çeşitli yerlerinde devlet kurmalarına engel olmak   
4 3 4