Er wurde in Thessaloniki im Jahr 1881 geboren. Seine Mutter, sein Vater Ali Riza Efendi. Im Gegenzug ging Neighborhood School, Master-Shams School, Thessaloniki, Bevölkerungsschutz Rüştiyesi, Thessaloniki Military Rüştiyesi, Thessaloniki Military Senior High School, Military Academy und der Militärakademie und. Military Junior High School Mathelehrer in 1893 durch das Lesen der Namen "Abraham" wurde durch die Zugabe von Mustafa Kemal genannt. Absolvent der Militärakademie in Damaskus, begann seine Karriere mit dem Rang eines Hauptmanns.

Zeit des Osmanischen Reiches Tripoli War, der Balkankriege und des Ersten Teilgenommen im Zweiten Weltkrieg. I. Das Osmanische Reich Besiegt durch den Zweiten Weltkrieg verließ der Waffenstillstand Waffenstillstand unterzeichnet wurde. Nach dem Beginn der Invasion in ihrer Heimat in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung führte Mustafa Kemal den nationalen Kampf Unter Samsun am 19. Mai 1919.

Nach der Veröffentlichung Rundschreiben Becken und Amasya, in Erzurum und Sivas versammelt Kongresse. Unter einem Dach vereint alle Nationalen Gesellschaften des Sivas Kongresses Defense Law Society gegründet in Anatolien und Rumelia. Amasya und Sivas Kongress-Partei Rufen Sie die Istanbuler Regierung tat. So wurde der Regierung von Ontario, formal anerkennen die Existenz des Representative Committee.

Mustafa Kemal, den 23. April 1920, mit der Eröffnung des Parlaments gewählt wurde Präsident der Versammlung und der Regierung. 5. August 1921 von der Commander in Chief der Versammlung wurde die Aufgabe ihm gegeben. Nach der Übernahme der Schlacht von Sakarya, Veteran mit dem Titel und Rang eines Feldmarschalls geehrt. Große Offensive Verwaltung und Entsorgung der Feind, der die Schlafsäle voll Gazi Mustafa Kemal, 29. Oktober 1923 ermöglicht, war der erste Präsident der Republik Türkei zusammen mit der Ausrufung der Republik.

Durch den Rat im Jahr 1934 Gazi Mustafa Kemal "Atatürk" wurde mit dem Familiennamen. Atatürk führte die Reformen von der Republik Türkei durchgeführt, um das Niveau der zivilisierten Nationen. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der Republik Türkei, 10. November 1938, starb im Dolmabahçe Palace.

Atatürk Leben, gewidmet der türkischen Nation, eine epische Leben.

BUNU TÜRKÇEYE ÇEVİRİRMİSİNİZ ACİL ???

1

Cevaplar

2012-10-02T17:03:25+03:00

1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam’da göreve başladı.

Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladıktan sonra, Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladı. Sivas Kongresi ile bütün milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Sivas Kongresi’nin ardından İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yaptı. Böylece İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetinin varlığını resmen tanımış oldu.

Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Büyük Taarruzu yöneten ve düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılaplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk’ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır.

3 5 3