Cevaplar

2012-12-19T21:58:08+02:00
ERİMİŞ TUZLARIN ELEKTROLİZİ
Tuzlar eritildiğinde iyonlarına ayrıştığından dolayı erimiş tuzlar elektriği iletirler.
Bir eritilmiş tuzda (+) iyonlar indirgenecek (–) iyonlar yükseltgenecektir.
Erimiş NaCl tuzunun elektrolizi;

NaCl tuzu eritilince kapta yalnız Na+ ve Cl– iyonları bulunur.
Elektroliz edilince katotda indirgenme anotta ise yükseltgenme olur.
Anot reaksiyonu : Cl– ® 1/2 Cl2(g) + e–
Katot reaksiyonu : Na+ + e– ® Na(k)
şeklindedir.
Anotta Cl2 gazı toplanırken katotta Na(k) toplanır.    bu mudur
3 2 3