Cevaplar

2012-12-19T22:29:00+02:00

Kasd değil kast olacak . Sınıf ayrımı demektir . Varna öğretisi tüm insanların doğuştan şu dört kasta ayrıldığını savunur:

- Brahmanlar (Din adamları),
- Kşatriyalar (Rütbeli askerler, zenginler, büyük tüccarlar, büyük toprak sahipleri),
- Vaysiyalar (Orta halli tüccarlar, orta büyüklükte toprak sahibi olanlar),
- Südralar (Köylüler)

Bu dört kast'ın ardından bir de "Paryalar" sayılmaktadır. Paryalar, insanlığın en aşağı tabakası olarak görülürler. Paryalar, değer verilmeyen ve toplumdan tamamen dışlanan bir gruptur. Paryaların toplumsal hiçbir hakkı bulunmamaktadır.

 Üst tabakadan biri alt tabakayla evlenirse çocuklar alt tabakanın üyelerinden sayılır ayrıca üst tabakadan birinin eli alt tabakanın eline değerse eli kirlenmiş sayılır .

1 5 1
2012-12-19T22:54:21+02:00

Kast terimi, Portekizce ve İspanyolcada casta ırk, soy; Latincede ise castus saf soy anlamına gelmektedir. Kast, Hindistan’la ilişkili olarak düşünülmektedir. Hindistan'ın bazı bölgelerinde uygulanan bir sistemdir. Sınıf ayrılıklarına dayanır. Bu sınıflandırma öncelikle evlilik ve iş bölümüyle ilgilidir. Bu terim, aynı zamanda argo dilinde geçmekte ve sosyolojik bir terim olarak da kullanılmaktadır. Hatta modern toplumlarda yer alan bir terimdir.

Özellikle Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Bali ve Yezitlerde kast sistemi uygulanır.

Konu başlıkları   [gizle]  1 Hindistan’da kast sistemi 1.1 Kshatriya 1.2 Jatiler 1.3 Kutsal metinleri (Veda’lar) korumak 1.4 Mesleki sınıflandırmalar 1.5 Evlilik 1.6 Saflık ve kirlilik 1.7 Dokunulmazlar (Parya’lar) 1.8 Hindistan’da Müslümanlık 2 Sri Lanka 3 Bali
0