Cevaplar

2012-12-19T22:58:52+02:00

1.


A)  1 ve 2
B)  1 ve 3
C)  2 ve 3
D)  1,2 ve 3

 

2.

Bisikletin vitesi iki şekilde ayarlanır.
1) Yokuş çıkarken vitesi değiştirerek zinciri, pedala bağlı olan küçük dişli çarka aktarınız. Bu durumda daha çok pedal çevirir ancak daha az kuvvet uygularız.
2) Düz yolda zinciri pedala bağlı olan büyük dişli çarka aktarırız. Bu durumda pedal çevirme sayısı az, fakat uygulanan kuvvet daha büyük olur.
diyen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisine destekleyici bir açıklama yapmış olur?

A)  Kuvvetten kayıp varsa, yoldan kayıp vardır, kuvvetten kazanç varsa yoldan kazanç vardır.
B)  Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır, yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır.
C)  Basit makineler işten kazanç sağlayıp, kendilerine verilen enerjiden daha fazla iş yaparlar.
D)  Bisiklet gibi basit makinelerde pedalın çevirme sayısı ile uygulanan kuvvet doğru orantılıdır.

 

3.

Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Uygulanan kuvvetin büyüklüğünü artırabilir.
B)  Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.
C)  Bir işin yapılma hızını değiştirebilir.
D)  İşten kazanç sağlar.

 

4.

Basit makineleri kuvvet artırıcı, yön değiştirici ve sürat değiştirici basit makineler diye gruplarsak.
Aşağıdaki basit makinelerden hangisi kuvvet artırıcı basit makinelere örnek değildir?

A) 
B) 
C) 
D) 

 

5.


A)  F1<f2<f3
B)  F2<f1<f3
C)  F3<f1<f3
D)  F2<f3<f1

 

6.

Aşağıdakilerden hangisi desteğin kuvvet ile yük arasında olduğu kaldıraçlara örnek değildir?

A)  Kerpeten
B)  Keser
C)  Fındık Kıracağı
D)  Tahterevalli

 

7.


A)  5
B)  8
C)  10
D)  12

 

8.

I. Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerini kolaylaştıran makaralara hareketli makara denir.
II. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur.
III. Sabit makaralarda yoldan kazanç vardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  Yalnız III
D)  I,II ve III

 

9.
soru bulabildim....

A)  4
B)  6
C)  8
D)  10

 

10.


A)  3
B)  6
C)  9
D)  12

 

11.


  F1
F2
A) 5
4
B) 4
5
C) 10
20
D) 5
10

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-12-19T23:00:03+02:00

DOĞRU - YANLIŞ

( ... )  1. Bir cismin sabit bir noktaya göre bulunduğu yer, konumudur.

( ... )  2. Cismin konumunu değiştirmesine hareket denir.

( ... )  3. Yer değiştirme ilk konum - son konum bağıntısıyla bulunur.

( ... )  4. Vektörel büyüklükler vektör dediğimiz yönlendirilmiş doğru parçaları ile gösterilirler.

( ... )  5. Skaler büyüklüklerde sayısal değer ve birimin yanında mutlaka yönü de belirtilmelidir.

( ... )  6. Yol, vektörel; yer değiştirme, skaler büyüklüktür.

( ... )  7. Bir hareketlinin aldığı yolun zamana bölünmesi ile hızı bulunur.

( ... )  8. Hız, vektörel bir büyüklüktür.

( ... )  9. Kuvvet sadece cisimlerin şeklini değiştirir.

( ... ) 10. Kuvvet, skaler bir büyüklüktür.

( ... ) 11. Ağırlıkta bir kuvvettir ve birimi newtondur.

( ... ) 12. Kuvveti dinamometre ile ölçeriz.

( ... ) 13. 1 N yaklaşık 100 kg'lık kütleye etkiyen yer çekimi kuvvetidir.

( ... ) 14. Ağırlık değişmez, yeryüzünün her noktasında aynıdır.

( ... ) 15. Bir cismin üzerine uygulanan kuvvetlerin toplamı sıfır ise cisim dengede kalır.

( ... ) 16. Dengeleyen kuvvet, uygulanan kuvvetle aynı yöndedir.

( ... ) 17. Bir noktaya uygulanan aynı doğrultulu ve yöndeki iki kuvvetin bileşkesi, bileşke kuvvetlerin toplamı ile bulunur.

( ... ) 18. Kesişen iki kuvvetin bileşkesi, bileşen kuvvetlerin farkı ile bulunur.

( ... ) 19. Eylemsizlikte bir kuvvet türüdür.

( ... ) 20. Bir cisim duruyorsa ya da sabit hızla hareket ediyorsa bu cisim üzerindeki kuvvetlerin toplamı sıfırdır.

( ... ) 21. Sürtünme kuvveti günlük yaşamımızı hep olumsuz yönde etkiler.

( ... ) 22. Bir kuvvet, bir cisim üzerine etki edip onun konumunun değişmesine neden oluyorsa bu kuvvet bir iş yapmıştır, denir.

( ... ) 23. İş, skaler bir büyüklüktür.

( ... ) 24. SI birim sisteminde işin birimi newtomdur.

( ... ) 25. İş yapabilmek için enerjiye gereksinim vardır.

( ... ) 26. İş enerjiye, enerjide işe dönüşebilir.

( ... ) 27. Her an kullanılabilecek şekilde depolanabilen enerjiye potansiyel enerji adı verilir.

( ... ) 28. Bir cismin hareketinden ötürü sahip olduğu enerjiye kimyasal enerji denir.

( ... ) 29. Enerji bir türden başka bir türe dönüşemez.

( ... ) 30. Güç, birim zamanda yapılan iştir.

( ... ) 31. Güç birimi J.s yani Watt'tır.

( ... ) 32. Bir elektrikli aracın gücü ne kadar yüksekse birim zamanda harcadığı enerji de o kadar azdır.

( ... ) 33. Basit makineler, normal kas gücü ile yapamayacağımız işleri yapmak için kullanılır.

( ... ) 34. Kaldıraç, bir destek ile uzun bir çubuktan oluşur.

( ... ) 35. Sabit makarada, kuvvetten kazanç vardır.

( ... ) 36. Eğik düzlem, işi daha az kuvvet harcayarak daha kolay yapmamızı sağlar.

( ... ) 37. Vidalar, sürtünme kuvvetlerinin yardımıyla cisimleri birbirine sıkıca bağlar.

( ... ) 38. Vida, bir silindirin çevresine dolanmış eğik düzlemdir.

( ... ) 39. Hareketli makarada kuvvet kazancı sağlanamaz, daha çok kuvvet harcanır.

( ... ) 40. Sabit ve hareketli makaralardan oluşan makara makara sistemine dişli çarklar adı verilir.

( ... ) 41. Dişlilerde hareketi aktarılırken yönü ve hızı değiştirilebilir.

( ... ) 42. Hareket durumundaki maddelerin enerjisi vardır.

( ... ) 43. Madde içindeki taneciklerin hareketinden doğan enerji, sıcaklık enerjisi olarak bilinir.

( ... ) 44. Ses de bir enerji çeşididir.

( ... ) 45. Basit makinelerde uygulanan kuvvetin yaptığı iş, elde edilen kuvvetin yaptığı işe eşit değildir.

1 5 1