Cevaplar

2012-12-20T00:16:00+02:00

Fikir yazıları yazabilmek için geniş bir bilgi ve kültüre sahip olmak gerekliliği hiç bir zaman unutulmamalı Sohbetler de bunun yanı sıra yazarın okuyucu psikolojisini bilmesi gerekir. Öyle ki yazar, konunun ağır­laşmaya başladığı yerde bir nükte veya fıkra koyup ilgiyi canlı bir şekilde istenilen yöne çeker. Tecrübelerden çıkarılan gerçekleri bir atasözü veya bir vecize ile perçinler. Yine tecrübelerden çıkarılan gerçekle­ri ortaya sererken tarihten faydalanır, halkı vermek isterken folklora el atar. Dostlarımızla yaptığımız soh­betlerde de aynı usule başvurarak daima ilgi çekici, güzel konuşan, çevresine bir şeyler verebilen bir insan olmaya çalışmaz mıyız? İşte sohbet yazılarında da yazar aynı çabayı göstermektedir.   Dolayısıyla, sohbet yazıları yazmak için samimi ve akıcı bir üslubun yanı sıra her tarafa kol salan bir bilgi ve kültür zenginliği ister. Fikir yazılarına "sohbet" niteliği vermek fikrin ağır temposuna bir ahenk, zevk ve çeşni katar; okuyucuyu samimiyetine inandırdığı için rahatlıkla etki sahasına çeker. Yazar kişisel görüşlerini ortaya sererken pişkin ve ustadır. Okuyucunun zihnini kamçılamaya çalışırken maksadına ulaşmak için ara sıra duygu tellerine de basmaktan çekinmez. Veya acı durumları ortaya sererken dertleşmek kaygısıyla, teselli etmek isteğiyle ruhunu okuyucunun ruhuna eş eder, onunla birlikte üzülür, şikayet eder. Bazen de olayların üstüne çıkarak öğüt veren, doğru yollara ışık tutan, olgun bir kimse durumuna geçer. Bütün gaye, okuyucuyu tatlı bir samimiyet gösterisi ile çekmek, kendi havasına sürüklemektir.

1 3 1