Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T01:17:08+02:00

AB = P1 = xB - xA , yB - yA oldu¤undan, P1 = -3 - 1 , 4 - 2 ; P1 = -4 , 2 dir.
b) B A vektörünün yer vektörü P2 olsun.
BA = P2 = xA - xB , yA - yB oldu¤undan P2 = 1+ 3 , 2 - 4 ; P2 = 4 , -2 dir.
Burada, P1 = -P2 ve AB = -BA oldu¤u görülür. O halde, bu vektörler z›t vektörlerdir.
b) B A vektörünün yer vektörü P2 olsun.
BA = P2 = xA - xB , yA - yB oldu¤undan P2 = 1+ 3 , 2 - 4 ; P2 = 4 , -2 dir.
Burada, P1 = -P=4,2 olur.

1 5 1