Cevaplar

2012-12-20T10:41:13+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi dörtgenin özelliklerinden biri değildir? A) karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
B) karşılıklı kenar çiftlerinden ikisi de paralel doğru parçalarından oluşur.
C) karşılıklı kenar çiftlerinden ikisi de paralel doğru parçalarından oluşur.
D) düzgün çokgendir. √

 

 

2. Kenar uzunlukları eşit,karşılıklı kenarları birbirine paralel olan şekle ne denir? A) Kare 

B) Eşkenar dörtgen √
C) Paralel kenar 
D) Dikdörtgen

 

 

 

3. Eni 4 m boyu 6 m olan dikdörtgen şeklindeki bir banyoya, bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare şeklinde fayanslar döşenecektir.Bu banyoya kaç fayans gereklidir? A) 400
B) 500
C) 600 √
D) 700

 

 

15. Aaşğıdakilerden hangisi paralelkenar özelliği değildir? A) Karşılıklı açıları eşittir.
B) Karşılıklı kenarları paraleldir.
C) Köşegen uzunlukları eşittir. √
D) Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir.

 

 

 

14. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 200 ağaç dikilmişitir.Bahçenin bir kenarı 100 m olduğuna göre ağaçlar kaç m ara ile dikilmiştir? A) 1
B) 2 √
C) 3
D) 4

 

 

2 3 2