Cevaplar

2012-12-20T12:00:15+02:00

aa,

bc,

d,a,

e,a,

f,a

,d,a,

g,a

kafiye şeması

serbest nazım 

1 3 1
2012-12-20T12:05:41+02:00

aa,

bc,

d,a,

e,a,

f,a

,d,a,

g,a

kafiye şeması

serbest nazımdır bu kadar biliyorum yanlışsa kusura bakma 

1 3 1