Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T14:32:36+02:00

8. SINIF VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI TESTİ

1- Aşağıda yargı ile verilenlerden hangisi yanlıştır ? 
A) Herkesin mahkemeye başvuru hakkı vardır.
B) Yargıçlar yasalara göre karar verirler. 
C) Yargıçlar adalet bakanı isteği doğrultusunda karar verirler. 
D) Yargıç kararına bir üst mahkemede itiraz edilebilir. 

2- ‘Dövülmeyen çocuk şımarır.’ ilkesini kullanan bir anne – babaya yapılacak en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Güvenlik güçlerinin tavsiyesi
B) Bir yetişkinin tavsiyesi
C) İnsan hakları eğitimi 
D) Akrabaların tavsiyesi 

3-. Atatürk’ün ‘Vatan şartlı savunulmaz ! Gerekirse ölünür.’ Sözü hangi duyguyu açıklamaktadır ? 
A) Vatan sevgisi B) Dostluk sevgisi 
C) Millet sevgisi D) Cumhuriyet sevgisi


4-. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemeyecek maddelerindendir ? 
A) Cumhurbaşkanı’nın görevleri B) Başbakan’ın görevleri 
C) Zorunlu eğitim süresi D) Devletin şekli 

5- Bir devletin temel yönetim biçimini, yurttaşların temel haklarını, yasama, yürütme, yargı güçlerinin nasıl işleyeceğini belirleyen sözleşmeye ne ad verilir ? 
A) Tüzük B) Yasa C) Anayasa D) Kanun Hükmünde Kararname 

6- Aşağıda verilen eşlemelerden hangisi – hangileri yanlıştır ? 
I) Bucak – Bucak müdürü 
II) İl – Kaymakam 
III) İlçe – Vali 
IV) Köy – Muhtar 
A) I ve II B) II ve III 
C) Yalnız I D) Yalnız IV 

7- Hangi dönemde Türk kadınının hak ve özgürlükleri sınırlanmıştır 
A) Orta Asya Türk Devletlerinde 
B) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 
C) Atatürk Dönemi 
D) Günümüz Türkiye’sinde 

8- Günümüzde Cumhurbaşkanı kaç yıllık süre için seçilmektedir ? 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 

9- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yasal olarak sınırlanabilir ?
A) Ailede her bireye cep telefonu satın alma
B) Ailede her bireye bir daire satın alma
C) Sarılık olduğumuz anlaşılınca okula gitmemizi engelleme 
D) Dilediği kadar çocuk sahibi olma

10- Türk kadını cumhuriyet dönemindeki ilk haklarına kaç yılında kavuşmuşlardır ? 
A) 1923 B) 1924 C) 1925 D) 1926 

11- Kadınlara seçme – seçilme hakkı (Belediye Seçimleri) ilk kez kaç yılında tanınmıştır ? 
A) 1930 B) 1931 C) 1932 D) 1933 

12. Toplumu ve toplumsal kurumları hedef alarak yasalara karşı gelerek yıkıcı, korkutucu, vahşice saldırılarda bulunmaya ne ad verilir? 
A) Bozgunculuk B) Eşkiyalık C) Bölücülük D) Terör

13- İnsan haklarına saygılı bir kişi, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz ?
A- Tüm insanların haklarını koruma B- Davranışlarında insanın değerini göz önünde bulundurma
C- Mesleğiyle ilgili etik ilkelere her zaman uymama D- Davranışlarında etik ilkeleri göz önünde Bulundurma

7 4 7
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-20T14:32:37+02:00

http://dersimiz.com/dosya-8559-8Sinif-Vatandaslik-Ve-Demokrasi-Egitimi-Dersi-2donem-1Yazili-Sinav-Sorulari-dosyasini-indir.html#.UNMFS283ayo

linkden a b şeklinde dahil cevapları ile bulabilirsin 

3 4 3