Cevaplar

2012-12-20T14:53:49+02:00

fiftiin febury  nayntiin nayn eyt - tvelf for tvelf- tveln desenbır nayntiin tört six - for ogust nintiin fotiin -tört novenbır naytiin tri

0
2012-12-20T14:57:53+02:00

on beş şubat bin dokuz yüz doksan sekiz- yirmi dört kasım iki bin iki- on iki aralık bin dokuz yüz on dört - otuz kasım ikibin üç ...................................................................................

0