Cevaplar

2012-12-20T15:17:25+02:00

Q: Which ‘BUS’ could cross the ocean?
hangi otobüs okyanusu geçebilir?
A: Columbus!
Kristof Kolum- BUS

Q: What flowers have two lips?
Hangi çiçeklerin iki dudağı vardır?
A: Tulips
Two - lips (tulip=lale)

Q: What do you call a dog with no legs?
Bacakları olmayan bir köpeği nasıl çağırırsın?
A: Why bother, he won’t come anyway.

0
2012-12-20T15:17:45+02:00
Ngilizce Bİlmeceler

Q: Which ‘BUS’ could cross the ocean?
hangi otobüs okyanusu geçebilir?
A: Columbus!
Kristof Kolum- BUS

Q: What flowers have two lips?
Hangi çiçeklerin iki dudağı vardır?
A: Tulips
Two - lips (tulip=lale)

Q: What do you call a dog with no legs?
Bacakları olmayan bir köpeği nasıl çağırırsın?
A: Why bother, he won’t come anyway.
Ne gerek var, nasılolsa gelemeyecek.

Q: Why do birds fly south for the winter?
Kuşlar kışın niçin güney uçar?
A: Because it’s too far to walk.
Çünkü yürünmeyecek kadar uzaktır.

Q: What’s the most colorful state of U.S.A.?
Amerikanın en renkli eyaleti hangisidir?
A: Color-ado.
Kolor -ado (color=renk)

Q: Which room has no doors, no windows.
Hangi odanın hiç kapısı ve penceresi yoktur?
A: A mushroom.
Mantar( Mush - room)

Q: Why didn’t the skeleton go to the dance?
İskelet neden dansa gitmemiş?
A: He didn’t have anybody to take.
Götüreceği kimse yokmuş.

Q: A father and his son were in a car accident. The father died. The son was taken to the hospital. The doctor came in and said: I can’t do surgery on him, because he’s my son. Who was the doctor?
Bir baba ve oğlu kaza geçirdiBaba öldü.Oğul hastaneye götürüldü.Doktor geldi ve dediki :Ben onu ameliyat edem çünkü o benim oğlum.Doktor kimdi?
A: The doctor was his mother
Doktor çoçuğun annesiydi.

Q: Why did the student take a ladder to school?
Öğrenci okula neden merdiven götürdü?
A: Because he/she was going to high school!
Çünkü yüksek okula gidiyordu.

Q: What do you call a bear without an “ear”?
Kulaksız bir ayıya ne denir?
A: BBBBBBB
B denir ( B- EAR)

Q: Which is faster, heat or cold?
Hangisi daha hızlıdır , sıcak mı soğuk mu?
A: Heat, because you can catch a cold.
Sıcak çünkü soğuk algınlığı seni yakalayabilir.(catch a cold= soğuk algınlığına yakalanmak)

A: How many apples can you eat if your stomach is empty?
Karının boşken kaç tane elma yiyebilirsin.
B: 4 or 5
Dört yada beş tane.
A: No, that’s wrong, because after eating one apple your stomach isn’t empty.
Hayır yanlış, çünkü bir elma yedikten sonra karnın boş kalmaz.(değildir)

Q: Why did Mickey Mouse go to outer space?
Miki mouse neden uzaya gitmiş?
A: To find Pluto.
Pülütoyu bulmak için. (Pluto hem gezegen ismi hemde çizgi filmdeki köpeğin ismi)

Q: What’s the difference between electricity and lightening?
Elektrikle yıldırım arasıdanki fark nedir?
A: You don’t have to pay for lightening.
Yıldırım için para ödemezsin.

Q: What do you call a witch at the beach?
Bir cadıya(witch) kumsalda ne dersin?
A: A sandwich.
Sandiviç(sand = kum)

Q. What’s a minimum?
Bir minumum nedir?
A. A very small mother!
Ufak bir anne (mother=mum argoda)

Q: Why can’t a bicycle stand on its own?
Bir bisiklet kendi kendine neden ayakta duramaz.
A: Because it’s two-tired (too tired)
Çünkü çok iki tekerleklidir (yorgundur).( tired =tekerlekli be yorgun anlamına gelir)

Q: What’s got a wave but no sea?
Neyin dalgası vardır ama denizi yoktur?
A: My hair.
Saçımın.

Q: Where does a boxer who weighs 135 kilograms sit on a bus?
Yüz otuz beş kilo gelen bir boksör otobüste nereye oturur?
A: Wherever he wants to.
Nereye isterse.

Q: What is the longest word?
En uzun kelime nedir?
A: Smiles. (Because there’s a mile between the first and the last letter.)
Smiles(gülümsemeler) Çünkü ilk harfi ile son harfi arasında bir mil ( mile) vardır. ( s-mile-s)

A: What is the word that everybody always says wrong?
Herkesin yanlış dediği kelime nedir?
B: “Wrong”.
YANLIŞ.

Q: How do porcupines kiss each other?
Kirpiler birbirlerini nasıl öper?
A: Very carefully.
Çok dikkat bir şekilde.

Q: What has teeth but can’t bite?
Dişi olan ama ısıramayan nedir?
A: A Comb.
Bir tarak

0