Cevaplar

2012-12-20T15:33:53+02:00

1. “…………………..bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü,bir şeyin değdiği karşılık,kıymet” olarak tanımlanır.

     Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A)Hak                              B)Özgürlük   

C)Değer                           D)Saygı

 

 

 

2.İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı ya da özsaygıya ne denir?

A)Onur                                     B)Değer  

C)Adalet                                   D)Hoşgörü

 

 

 

3.Aşağıdakilerden hangisi,insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerinden değildir?

A)Düşünebilmesi              

B)Yürüyebilmesi

C)Aklını kullanabilmesi   

D)Konuşabilmesi

 

 

 

4.İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun,sadece insan olduğu için değerlidir.

     Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düşünceyi desteklemez?

A)Ten renginden dolayı insanlara farklı davranılması

B)İnsanların farklı inançlara sahip olabileceğinin kabul edilmesi

C)Farklı mesleklere sahip insanların eşit haklara sahip olması

D)Farklı düşüncelere sahip olan insanlara saygı gösterilmesi

 

 

 

5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)İnsanlar fiziksel özellikleri ya da duygu,düşünceleri bakımından birbirinden farklıdır.

B)İnsanların doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı farklılıkları doğaldır ve saygıdeğerdir.

C)Farklı özelliklere sahip bireylerin her birinin toplumda bir görevi vardır.

D)Fiziksel bakımdan hiçbir kusuru olmayan insan engelli bir insana göre daha üstündür.

 

 

1 3 1
En İyi Cevap!
2012-12-20T15:34:01+02:00

http://www.dersimiz.com/soru.asp?kod=vat umarım yadımcı olur.......

1 5 1