Cevaplar

2012-12-20T15:46:26+02:00

ADI: Arkhimedes (Arşimet)
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 287-212  
UYRUĞU: 
Eski Yunanlı matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
:Suyun kaldırma kuvvetini buldu. Bir parabol problemini çözerken sonsuz küçükler hesabına yaklaştı. Bu nedenle birçok matematik tarihçisine göre integral hesabın kaynağı Arkhimedes'tir.


ADI: Anaxagoras (Anaksagoras)
YAŞADIĞI DÖNEM: M.Ö. 500-428  
UYRUĞU: 
Eski Yunanlı matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Yaşadığı dönemdeki yaygın kanının aksine, gök cisimlerinin Dünya ile aynı yapıda olduğunu, söyleyerek tepki çekmiştir. Çünkü o dönem Güneş'in Tanrı olduğuna inanılıyordu. Felsefede “ana madde” ve “ilk hareket ettirici neden” öğretilerinin sahibidir. 


ADI: Auguste Comte (Ogüst Komt)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1798-1857  
UYRUĞU: 
Fransız matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Sosyolojinin babası…


ADI: Augustus De Morgan (Ogüst Dö Morgın)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1806-1871  
UYRUĞU: 
İngiliz matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Mantık konusunda geçen De Morgan kurallarını bulmuştur.


ADI: Alfred North Whitehead (Alfred Nort Vaythed)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1861-1947  
UYRUĞU: 
İngiliz matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Bertrand Russell'la birlikte Principia Mathematica (Prinsipya Matematika) adlı kitabı yazdı.


ADI: Arthur Cayley (Artur Koyli)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1821-1895  
UYRUĞU: 
İngiliz matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: “Temel Eliptik Fonksiyonlar” kitabının yazarı…


ADI: Augustin Louis Cauchy (Agustin Lui Koşi)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1789-1857  
UYRUĞU: 
Fransız matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Cauchy-Riemann denklemleri, Cauchy teoremi ve Cauchy integral formülüne imzasını attı.


ADI: Adrien Marie Legendre (Adriyen Mari Lejand)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1752-1833  
UYRUĞU: 
Fransız matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: “Eliptik Transandantlar Kuramı” adlı inceleme kitabının yazarı…


ADI: Ali Kuşçu
YAŞADIĞI DÖNEM: 1403-1474  
UYRUĞU: 
Türk matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Osmanlı medreselerinde müderrislik yapmıştır. Matematik yanında astronomi konusunda da uzmandı.


ADI: Ali Nesin
YAŞADIĞI DÖNEM: 1956-?   
UYRUĞU: 
Türk matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Aziz Nesin'in oğlu… “Matematik ve Korku” kitabının yazarı… Üç ayda bir yayınlanan “Matematik Dünyası” dergisini çıkarıyor. Türkiye'nin sayılı matematik profesörlerinden olup halen Bilgi Üniversitesi matematik bölüm başkanlığı ve Nesin vakfı yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor.


ADI: Blaise Pascal (Blez Paskal)
YAŞADIĞI DÖNEM: 1623-1662  
UYRUĞU: 
Fransız matematikçi  
MATEMATİĞE KATKISI
: Binom açılımındaki katsayıları veren Pascal üçgenini buldu. Mekanik bir hesap makinesi tasarladı.

3 3 3
2012-12-20T15:51:25+02:00

Harezmi
(MS 770-840)

 

Tam adı Muhammed Bin Musa el-Harezmi olan bu büyük bilim adamı, Horasan’da (Özbekistan’ın Karizmi kentinde) doğmuştur.Hayatının büyük bir bölümü Bağdat’da (Beytü’l Hikme’de) matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir.

Cebirin kurucusu olan Harezmi’nin iki önemli matematik kitabı vardır; “Cebir” ve “Hint Hesabı”.Harezm’de temel eğitimimini alan Harezmi gençlinin ilk yıllarında Bağdat’taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrenir.

İlmi konulara doyumsuz denilebilecek seviyedeki bir aşkla bağlı olan Harezmi ilmi konularda çalışma idealini gerçekleştirmek için Bağdat’a gelir ve yerleşir. Devrinde bilginleri himayesi ile meşhur olan abbasi halifesi Mem’un Harezmideki ilm kabliyetten haberdar olunca onu kendisi tarafından Eski Mısır, Mezopotamya, Grek ve Eski hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray Kütüphanesinin idaresinde görevlendirilir. Daha sonra da Bağdat Saray Kütüphanesindeki yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla kurulan bir tercüme akademisi olan Beyt’ül Hikme ‘de görevlendirilir. Böylece Harezmi Bağdat’ta inceleme ve araştırma yapabilmek için gerekli bütün maddi ve manevi imkanlara kavuşur. Burada hayata ait bütün endişelerden uzak olarak matematik ve astronomi ile ilgili araştırmalarına başlar.

Bağdat bilim atmosferi içerisinde kısa zamanda üne kavuşan Harezmi Şam’da bulunan Kasiyun Rasathanesin’de çalışan bilim heyetinde ve yerkürenin bir derecelik meridyen yayı uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovasına giden bilim heyetinde bulunduğu gibi Hint matematiğini incelemek için Afganistan üzerinden Hindistana giden bilim heyetine başkanlık da etmiştir.

Harezmi ‘nin latinceye çevrilen eserlerinden olan El-Kitab ‘ul Muhtasar fi ‘l Hesab ‘il cebri ve ‘l Mukabele adlı eserinde ikinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümlerini inceler.

El Harizmi matematiğin yanısıra astronomi ve coğrafya ilimlerinde de eserler vermiştir. Astronomik cetvellerle ilgili kitaplar yazmış ve bu eserler 12. y.y. da Latince’ ye çevrilmiştir. Bunu yanısıra Ptolemy’nin coğrafya kitabını düzeltmelerle yeniden yazmış, 70 tane bilim adamıyla birlikte çalışarak 830 yılında bir dünya haritası çizmiştir. Dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri, usturlaplar ve saatler üzerine yazılmış eserleri de vardır.

 

 

 

 

 

Gerisini mesaj atarım.

 

 

2 3 2