Cevaplar

2012-10-02T17:27:20+03:00
BASIN AHLAKI

 

İletişim özgürlüğünün insanların temel haklarından biri sayıldığı bir dönemde gelişen teknoloji sayesinde haber alma özgürlüğü son yıllarda büyük bir yol almıştır. Günümüzde  habere istenilen anda ulaşılabilerek haber alma özgürlüğüne büyük katkı sağlanmıştır. Bu güzel gelişmeler beraberinde sorunları da getirmiştir. Basın yayın organlarının sayısının hızla artması kalitenin de hızla artacağı anlamına gelmemektedir.Denetim zayıflığı başta olmak üzere, günümüzde basın kavramının farklı yorumlanması ve algılanması neticesinde   bir haberin doğru olarak ulaştırılmasını sağlayan bir çok kriteri belirleyen Basın Ahlak İlkelerinin göz ardı edildiği haberlere daha sık rastlamak mümkün hale gelmiştir.

 

Son yıllarda özellikle bir haberin bile farklı gazetelerde farklı biçimlerde yayınlandığını görürüz. Haberin  okuyucu tarafından algılanmasını sağlayacak birçok nedenden dolayı fark oluşmaktadır.Bu farklılar; seçilen başlık spot, fotoğraf, fotoğrafın çekim açısı, kadrajı, cümlelerdeki vurgular,  kelime dizgisi olabildiği gibi gazetenin ideolojileri ve diğer  unsurlar da olmaktadır.Haberin algısının manüple edilmesi ile birlikte her gazetenin yayın prensiplerini oturttuğu temel ideolojilerinde farklılıklar vardır. Evrensel nitelikteki Basın Ahlak İlkelerine uyum derecesine göre ideolojiler, belirli çerçeveden  olaylara bakmayı ve algılamayı  doğurur, fakat bu durum yapılan haber ile başkalarını zan altında bırakacak ve yanlış bilginin oluşmasını sağlayacak bir yaklaşımı oluşturmamalıdır.

 

 Basın ve medya mensubunun yetiştirilmesi alanında üniversitelerimizde bile konu ile ilgili olarak dersler okutulmasına rağmen maalesef iş ortamının cazibesinden midir nedir bilinmez, usta kalemlerin bile satıldığını görürüz.Örneğin : İletişim Bilimleri Fakültesi-Basın ve Yayın Bölümü’nde okutulan ve genel ahlak bilgisi, basın ahlakının temel sorunları, karşılık gelen meslek içi denetim mekanizmaları ve basın ahlakında güncel gelişmeler gibi basında ahlaki işleyiş ile doğrudan ilişkili konuların öğretimine yönelik olarak okutulan “Basın Ahlakı” isimli dersin konusu ve içeriği; Ahlak Kavramının Tanımı ve Tarihsel Gelişim Süreci; Karşılaştırmalı Ahlak Sistemleri; Basın Ahlakının Genel Çerçevesi; Basında Ahlaki İşleyişi Belirleyen Ekonomik, Siyasal ve Sosyo-Kültürel Koşullar; Basın Özgürlüğünün Yeni Anlamları ve Meslek Ahlakına Katkıları; Basın Ahlakının Güçlendirilmesinde Sivil İnsiyatifin Rolü; Basında Özdenetim Mekanizmaları: Basın ahlak ilkeleri, Basın konseyleri, Ombudsmanlar; Türkiye'de Özdenetim Uygulamaları; Dünyada Özdenetim Uygulamaları ve Ahlakın genel çerçevesi, Meslek ahlakı, Basın ahlakının temel sorunları, Basında özdenetim mekanizmaları-I: Gazetecilik ahlak ilkeleri, Basında özdenetim mekanizmaları-II: Basın konseyleri, Basında özdenetim mekanizmaları-III: Ombudsman sistemi, Türkiye'de basın etiği, Türk basınından bir gazeteciyle meslekte yaşanan temel ahlaki sorunlar üzerine bir söyleşi, Postmodern ahlak anlayışının basın üzerindeki etkileri, Okuyucuların gazetecilik uygulamalarına yönelik ahlaki etkileri, Gazetecilik eğitiminin ahlaki boyutları, Uluslararası mesleki örgütlerin gazetecilik uygulamaları üzerindeki ahlaki etkileri, İnternet ahlakı Basın ahlakının küresel boyutları şeklindedir.  

1 5 1
2012-10-02T17:28:20+03:00

insanların duygularını sömürerek reyting yapmayı ilke edinmiş kanallar için pek değeri bulunmayan olgudur.

3 5 3