Cevaplar

2014-01-28T15:07:39+02:00
Vatandaş olarak vergi vermenin önemini ve Atatürk’ün vergi vermenin önemini belirten sözlerini araştırınız.Vergi bir karşılık beklemeden vatandaşların kazançlarından devletin belirlediği bir kısmını devlete vermelerine denir. Verginin miktarı, zamanı ve kimlerden alınacağı kanunlarla belirlenir. Vatandaşlar kazançları oranında vergi mükellefi olurlar.Verginin önemi, bir ülkede devletin ülke içinde yatırımları gerçekleştirebilmesi için gelir kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu gelir kaynağı için vatandaşına başvurur. Vatandaşlar vergi vermezse devletin halkın refahı için gerekli yaşamsal yatırımları ve hizmetleri yerine getiremez. Vatandaşlardan toplanan vergiler yine toplum yararı için devlet tarafından kullanılır. Askerliği bir vatan borcu biliriz, 20 yaşımıza girdiğimizde seve seve bu görevi yerine getiririz. Vergi de vatanımıza karşı olan mali bir görevdir. Vergi vererek bu görevi yerine getirmemiz gerekmektedir. Hepimizin devletten, canımızı, ırzımızı, namusumuzu, malımızı, haysiyetimizi korumasını, şehirlerimizin huzur ve güvenlik içinde olmasını sağlamasını bekleriz. Devletten çeşmelerden her zaman suların akmasını, köprüler yapmasını, barajlar yapmasını bekleriz. Sosyal devlet olarak kimsesizlere, engellilere yardım etmesini isteriz. Devletin bütün bu vazifelerini yapabilmesi için vatandaşların üzerine düşen vergi borçlarını yerine getirmesi ile mümkün olmaktadır.Devletin gücü, çoğu zaman mali gücü ve zenginliği ile orantılıdır. Devletin güçlü olması için her vatandaş üzerine düşen vergi borcunu ödemelidir. Vergisini vermeyen vatandaşlar, başkalarına haksızlık yapmış, bir şekilde hırsızlık yapmış olurlar. İyi ve topluma yararlı bir vatandaş her zaman vatana borcu olan vergisini öder.Atatürk’ün vergi ile ilgili sözleri:Hayatı ucuzlatmak icabettikçe, vergileri indirmek siyasetine devam edeceğiz… (01.11.1936, T.B.M.M., 5.Dönem, 2.Toplanma Yılını Açarken.)…Vergi usullerinin ıslahı çarelerinin aranmasına da ehemmiyetle devam olunmalıdır. İyi usul ve iyi tatbikin memnun edici neticelerini vatandas, hiç bir işte vergi mevzuu kadar hassasiyetle takdir etmez. (01.11.1936, T.B.M.M., 5.Dönem, 2.Toplanma, Yılını Açarken.)Vatandaşa, hazineye karşı mükellefiyetinin en mühim vazifesi olduğunu anlatmak için, yorulmamak lazımdır.
1 5 1