Cevaplar

2012-12-20T16:48:57+02:00

http://www.fenokulu.net/sinavlar/KuvvetveHareketTarama/KuvvetveHareketTarama.htm

0
2012-12-20T16:51:54+02:00

şağıdakilerden hangisi hareket ve kuvvet ünitesinin amacı değildir?

A ) Çevremizdeki hareketli varlıkları gözlemek. 
B ) İnsanlara iyiyi güzeli öğretmek.
C ) Çekmenin bir kuvvet olduğunu anlamak. 
D ) Hızlanma ve yavaşlamanın bir hareket olduğunu . 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisine sürtünme kuvvetinin etkisi yoktur?

A ) Uçaktan atlayan atlan paraşütçüye 
B ) Uzay boşluğundaki astronata
C ) Kağıtla temas halindeki kalem 
D ) Buzda kayan adama 

3.Soru

Bir bisikletli dakikada 3 m yol alıyorsa 5 dk kaç m yol alır?

A ) 15 
B ) 20
C ) 25 
D ) 30 

4.Soru

aşağıdakilerden hangisi bir basit makinadır?

A ) televizyon 
B ) mitekondri
C ) bilgisayar 
D ) vida 

5.Soru

 


Aynı düzlemde bulunan şekildeki K noktasına etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton' dur?

A ) 12 
B ) 7
C ) 5 
D ) 4 

6.Soru

Vidanın iki dişi arasındaki uzaklığa vida adımı denir.vidaya tam bir dönüş yaptırıldığında bir vida adımı kadar yol alır.

Bir vidanın monte edildiği yere daha çok girmesi için 
I - vida adımı büyük olan vida kullanılmalıdır. 
II - vidaya daha çok kuvvet uygulanmalıdır.
III - vida daha çok döndürülmelidir. 
IV - kavak, söğüt gibi yumuşak olan ortamlar seçilmelşidir.

yargılarından hangisi doğrudur ??

A ) I ve II 
B ) III ve IV
C ) I ve III 
D ) II ve IV 

7.Soru

2 araç birbirlerine doğru birisi 75 km\sa digeri ise 100 km\sa hızla hareket etmektedir.bunlar 4 saat sonra karşılaşıyorlar.eğer birisi 75 km\sa diğeri ise 25 km\sa ile giderse kaç saatte karşılaşırlar?

A ) 4 
B ) 5
C ) 6 
D ) 7 

8.Soru

Bir cismin ağırlığını azaltmak için ne yapılmalıdır?

A ) Cisim kutuplara götürülmelidir. 
B ) Cisim güneşe doğru yaklaşmalıdır.
C ) Cisim ekvator üzerinde hareket etmelidir. 
D ) Cismi aya götürmek gerekir. 

9.Soru

Hareketli yolun ilk kısmını 60km/h ile 2 saatte,ikinci kısmı 40km/h ile 3 saatte alır.ortalama hızı nedir????

A ) 25 
B ) 100
C ) 20 
D ) 105 

Kuvvet Konusu Soru Cevap Çalışması

1.Hareket neye denir?
 Bir cismin seçilen bir ilk başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir.
 2.Bir cismin kendisinin hareket ettiğini nasıl gösterir?
 Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla uzaklığının değişmesi cismin hareket ettiğini gösterir.
 3.Ne ne zaman ve niçin hareket edilir?
 Bir yerden bir yere gitmek için hareket edilir.İstediğimiz mesafeye ulaşmak için,hareket eder ve yol alırız.O da bizim yer değiştirmemiz olur.İstediğimiz zaman hareket eder,bir yerden bir yere varırız.
 4.Hareketsiz cisim nedir?
 Bir cisim sabit noktadan uzaklaşıp yer değiştirmiyorsa,böyle cisimler hareketsiz
 cisimdir.
 5.Bir cisim ne zaman hızlı ne zaman yavaş hareket eder?
 Hareketsiz bir cismi harekete geçirmek için buna kuvvet uygulamamız gerekir.
 Kuvvetin etkisi olmadan bir cisim hareket etmez.Etki eden kuvvetin büyüklüğüne göre hızlı ya da yavaş hareket eder.Etki eden kuvvet büyük ise cisim hızlı,kuvvet az ise cisim yavaş hareket eder.
 6. Yer değiştirme ne demektir?
 Her hangi bir varlığın bir yerden başka bir yere gitmesi yani hareket ederek uzaklaşmasıdır.
 Örneğin:Yerimden kalkıp,çöp kutusuna kalem açmam ve geri dönüp yerime oturmam,yer değiştirmeye örnektir.
 7.Yer değiştirme ile alınan yol arasında bir ilgi var mıdır?
 Yer değiştirme yol almak demektir.Ne kadar yer değiştirmiş isem o kadar yol almışım demektir.
 8.İlk konum ile son konum ne demektir?
 Evden arabaya bindim hareket ettim.İşyerime geldim.İlk konum yola çıktığım yer yani evimdir.Son konum iş yerim yani vardığım yerdir.
 9.Bir otomobilin veya bir insanın yer değiştirmesi nasıl bulunur?
 Bir taşıtın veya insanın ilk başlangıç yeri, ilk konum demektir.Son vardığı yer ise son konumdur.
 Yer değiştirme= son konum- ilk konum
 Formülü ile bulunur.
 SORU: Evden okula doğru giden Rıfkı,okul geldiğinde 450m yol gittiğini söylüyor.
 a) Rıfkı’nın ilk konumu ile son konumu neresidir?
 b) Rıfkı ne kadar yer değiştirmiştir?
 c) Rıfkı ne kladar hareket etmiştir?
 a)Rıfkının ilk konumu hareket yeri olan evidir.Yani 0 (sıfırdır)
 Rıfkının son konumu ise vardığı yer yani okuldur. 450 metredir.
 Yer değiştirme= son konum-ilk konum
 Yer değiştirme= 450m-0 Yer değiştirme=450m olur.
 10.Hızlanan hareket ne demektir?
 Hareketli bir varlığın eşit zaman aralıklarında aldığı yol artıyorsa,bu hrekete hızlanan hareket denir.
 11.Yavaşlayan hareket ne demektir?
 Hareketli bir varlığın eşit zaman aralıklarında aldığı yol azalıyorsa,bu harekete yavaşlayan hareket denir.Yavaşlayan harekette hız sürekli olarak azalır.
 12.Ortalama hız ne demektir?
 Bir taşıtın hareketi süresince yer değiştirmesinin toplamının hareket için geçen süreye ortalama hız denir.
 Toplam yer değiştirme
 Ortalama hız=─────────────────
 Toplam geçen süre(zaman)
 SORU:Bir araç 480 metrelik yolu 12 saniyede alıyor.Bu aracın bir saniyedeki ortalama hızı kaç metre /saniyedir?
 Alınan yol=480m
 

 

1

 

 

A    B    C    D    Boş 

2

 

 

A    B    C    D    Boş 

3

 

 

A    B    C    D    Boş 

4

 

 

A    B    C    D    Boş 

5

 

 

A    B    C    D    Boş 

6

 

 

A    B    C    D    Boş 

7

 

 

A    B    C    D    Boş 

8

 

 

A    B    C    D    Boş 

9

 

 

A    B    C    D    Boş 

10

 

 

A    B    C    D    Boş 

11

 

 

A    B    C    D    Boş 

12

 

 

A    B    C    D    
0