Cevaplar

2014-01-28T15:01:25+02:00
Genel bir terim olarak, kullanım biçimlerine göre "toplumsal değişme"[1]Berlin Duvarı'nın yıkılışı (1989), toplumsal değişmenin küresel boyuttaki en çarpıcı örneğidirToplumsal yapıdaki değişim: Doğa, kurumlar, toplumsal davranış veya toplum içerisindeki sosyal ilişkiler, insanların biraradalığı ve bundan daha fazlası için kullanılabilir.Karakteristik olarak ya da paylaşılan değerler anlamında bireylerin bir grubu etkileyen herhangi bir davranışı veya olayı,Kuralcı bir biçimde toplumun değişimine sebebiyet verecek şeye karşı taraflı bir tutum içine girmeyi (daha çok öznel bir anlam) ifade eder.Terim, tarih çalışmalarında, ekonomide ve politik bilimlerde ekonomik büyüme ve gelişme, demokratikleşme, küreselleşme, politik sistemlerin farklılığı veya başarısızlığı gibi konuları içerecek biçimde kullanılır. Terim, devrim ve paradigma kadar geniş kavramları kapsayabilir ya da küçük kasaba yönetimindeki toplumlara ilişkin değişimlere kadar daraltılabilir. Toplumsal değişme kavramı, bireylerden oluşan grubun bazı karakteristik özelliklerinin ölçüsünü de ima edebilir. Terim çoğunlukla toplumun yararına, pozitif olduğu düşünülen değişimleri anlatıyor iken, yaşam tarzlarının varlığını engelleyen veya zarar veren sonuçları veya yan etkileri de anlatabilir.Toplumsal değişme, toplumsal çalışma ve toplum biliminde bir konudur fakat ayrıca politik bilimleri, ekonomi bilimini, tarihi, antropolojiyi ve diğer sosyal bilimler alanlarını da içerebilir.Yaratılan pek çok toplumsal değişim biçimleri arasında, toplumsal değişim için tiyatro, doğrudan eylem, karşı duruş, taraf tutma, toplumsal organizasyon, devrim ve politik aktivizm vardır.
1 4 1
  • Eodev Kullanıcısı
2014-01-28T15:02:11+02:00
Yaşlı insanların geçmişten özlemle söz ettiklerini sıkça duyarız. Eski dostlukların, akraba ilişkilerinin, mahalle kültürünün kalmadığından ya da kullanmakta zorluk çektikleri yeni teknik aygıtların icat edilmesinden, mekânların daralmasından, kalabalıklardan şikâyet  ederek geçmiş deneyimlerini anlatırlar. Bu durum, kısmen insanların yaşlandıkça güçlenen, geçmişe özlem duyma duygusundan kaynaklansa da sosyolojik bir gerçeği de göz önüne sermektedir. Filozof Herakleitos’un “Değişmenin kendisi hariç her şey değişmektedir.” sözü yalnızca varlığın evrensel hakikatini değil aynı zamanda bir sosyolog için toplumsal hayatın temel karakteristiğini de ifade etmektedir. Örneğin Türkiye özelinde düşünürsek, evlerin iç dekorasyonunun modernleşmesi, beslenme ve mutfak alışkanlıklarının değişmesi, bakkalların yerini büyük marketlerin alması, yeni bir eğlence ve tüketim kültürünün ortaya çıkması, evlilik ve düğün âdetlerindeki değişmeler, yabancı kelimelerin Türkçede çokça kullanılmaya başlanması, doğanın kirlenmesi, metropollerin ortaya çıkması gibi ilk elden saptayabileceğimiz faklılaşmalar Türkiye’nin her bakımdan değiştiğini göstermektedir. Elbette bu yalnızca Türkiye için geçerli bir durum değildir. Tarihsel akış içinde tüm toplumlar yapı ve ilişkiler bakımından sürekli değişmektedirler. İşte bu süreklilik arz eden değişme olgusu sosyolojide toplumsal değişme kavramı ile açıklanır.

En iyi seçer misin?


0